Komis, gdzie sprzedaje sie i kupuje prace dyplomowe. Sami autorzy sprzedaja swoje prace dyplomowe

Tytuł Data
Funkcjonowanie wyciągu nart wodnych w Margoninie i jego wpływ na atrakcyjność 2016-03-20 20:50:45
Jakość życia w chorobie 2016-03-20 20:45:01
Procedura uproszczona 2016-03-11 12:12:35
Ewidencja wynagrodzeń pracowników 2015-11-28 20:32:03
Ergonomiczna analiza i ocena linii gf 01 w przedsiębiorstwie produkcyjnym X 2015-11-28 20:04:08
Systemy wspomagania decyzji gospodarczych – analiza komparatywna 2015-11-27 22:20:20
Mrożek - uniwersalna problematyka ukryta pod maską groteski 2015-03-26 18:26:08
Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji w przedsiębiorstwie 2015-01-26 13:53:49
Uwarunkowania rozwoju rynku usług pośrednictwa nieruchomościami 2014-11-27 12:19:42
Inwestycje infrastrukturalne na przykładzie miasta Milanówek 2014-11-17 16:49:08
Mniejszość niemiecka w Polsce 2014-11-11 19:56:12
Czynniki warunkujące efektywność zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie 2014-10-29 16:50:10
Fundusze inwestycyjne jako specyficzna forma lokowania oszczędności 2014-05-29 20:55:37
OPEC oraz jego wpływ na rynek naftowy 2014-05-12 10:32:51
Zagrożenia uzależnieniami wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym 2014-03-03 16:54:59
Zjawisko dysleksji rozwojowej w szkole podstawowej 2013-11-19 20:02:34
Koncepcja rozwiązania gospodarki cieplnej budynków 2013-09-20 14:31:23
Analiza i ocena rozwiązań informatycznych we współczesnej bankowości komercyjnej 2013-09-17 19:24:15
Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego 2013-08-16 20:50:30
Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ 2013-08-16 20:46:38