prace dyplomowe

Doskonalenie systemu motywacji pozapłacowej w XXX
Data: 03-09-2012 o godz. 14:01:00
Temat: ZZL


Doskonalenie systemu motywacji pozapłacowej w Ośrodku kształcenia w zakresie języka angielskiego  „XXX”. SZKOŁA WYŻSZA IM. BOGDANA JAŃSKIEGO.

Wstęp 4

Rozdział 1. Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi 6

1.1 Pojęcie, istota i cele motywowania 6

1.2.Proces motywacji i jej modele 17

1.3. Czynniki motywacji płacowej i pozapłacowej 26

Rozdział 2. Ośrodek  kształcenia w zakresie języka angielskiego „XXX” jako obiekt badań empirycznych 34

2.1. Powstanie, zakres działalności i rozwój  Ośrodka kształcenia w zakresie języka angielskiego XXX 34

2.2. Organizacja Ośrodka kształcenia w zakresie języka angielskiego „XXX” 42

2.3. Zarządzanie  zasobami ludzkimi w Ośrodka kształcenia w zakresie języka angielskiego „XXX” 48

Rozdział 3. Badanie  motywacji pozapłacowej w Ośrodku kształcenia w zakresie języka angielskiego „XXX” 54

3.1. Charakterystyka systemu motywacji pozapłacowej w  Ośrodku kształcenia w zakresie języka angielskiego „XXX” 54

3.2. Ocena systemu motywacji pozapłacowej w Ośrodku  kształcenia w zakresie języka angielskiego „XXX” 58

3.3. Kierunki doskonalenia systemu motywacji pozapłacowej w Ośrodka kształcenia w zakresie języka angielskiego „XXX” 75

Zakończenie 79
Bibliografia 81

Zasoby internetowe 83

Spis rysunków 84

Spis tabel 85

Spis wykresów 86

Załącznik nr 1. Wniosek do Dyrektora o dopuszczenie programu wychowania w przedszkolu 87

Załącznik nr 2. Komentarz firmy do programu nauczania 91

Załącznik nr 3. Ankieta dla pracowników 93

Załącznik nr 4. Wyniki ankiety dla pracowników 98

Artykuł pochodzi ze strony prace dyplomowe i inne prace na studia dyplomowe
http://dyplom.com.pl

Adres tego artykułu to:
http://dyplom.com.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=734

Jeśli chcesz zamówić pisanie pracy od podstaw,
to zapraszamy na stronę pisanie prac - sprawdzony serwis