prace dyplomowe

Edukacja i rehabilitacja dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym
Data: 07-09-2012 o godz. 12:58:57
Temat: Pedagogika


Praca zawiera szczegółowy opis edukacji i rehabilitacji dziecka z porazeniem dziecięcym. Posiada 164 strony plus 34 strony załączników. Praca oceniona na 5, na bardzo wysokim poziomie.

I. Edukacja i rehabilitacja dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym
W świetle Literatury . 3
1.1 Terminologia mózgowego porażenia dziecięcego . 4
1.2 Etiologia mózgowego porażenia dziecięcego . 7
1.3 Klasyfikacja zespołu mózgowego porażenia dziecięcego . 13
1.3.1 Wybrane klasyfikacje zespołu mózgowego porażenia dziecięcego. 13

1.3.2 Charakterystyka postaci mózgowego porażenia dziecięcego według
podziału T. Ingrama . 17

1.4 Zaburzenia współtowarzyszące zespołowi mózgowego porażenia
dziecięcego . 24

1.4.1 Charakterystyka zaburzeń towarzyszących zespołowi mózgowego
porażenia dziecięcego . 25

1.4.2 Wpływ zaburzeń współwystępujących z mózgowym porażeniem
dziecięcym na nabywanie podstawowych umiejętności szkolnych oraz
realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z mózgowym porażeniem
dziecięcym . 33
1.5 rehabilitacja dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym . 38

1.5.1 metody wykorzystywane w rehabilitacji ruchowej dzieci i młodzieży
z mózgowym porażeniem dziecięcym. 40

1.5.2 Metody pedagogiczne stosowane w rehabilitacji dzieci i młodzieży
z mózgowym porażeniem dziecięcym. 45

1.5.3 Metody Usprawniania Mowy dzieci i młodzieży z mózgowym
porażeniem dziecięcym. 50
1.6 Adaptacja psychospołeczna dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem
dziecięcym . 51
1.7 Edukacja dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym . 54

1.7.1 EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWNYCH . 54

1.7.2Diagnoza PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA dzieci i młodzieży z mózgowym
porażeniem dziecięcym . 58
1.7.3 Funkcjonowanie szkolne uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym . 60
1.8 Rodzina dziecka z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego . 65

1.9 Przegląd wyników badań prowadzonych w zakresie mózgowego
porażenia dziecięcego. 70
II. METODOLOGIA BADAŃ PEDAGOGICZNYCH. 75
2.1. CEL BADAWCZY. 75

2.1.1 OKREŚLENIE CELU BADAWCZEGO NA PODSTAWIE WŁASNYCH BADAŃ
PEDAGOGICZNYCH. 76
2.2 PROBLEMY BADAWCZE W METODOLOGII BADAŃ PEDAGOGICZNYCH. 76
2.2.1PROBLEMY BADAWCZE ZAWARTE WE WŁASNYCH BADANIACH. 77
2.3 METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW. 79
2.4 OMÓWIENIE ANALIZY DOKUMENTÓW . 80
2.5 TECHNIKI BADAŃ PEDAGOGICZNYCH . 81
2.6 OMÓWIENIE WYWIADU . 82
2.7 NARZĘDZIA BADAWCZE . 83

2.7.1 OMÓWIENIE NARZĘDZI BADAWCZYCH ZAWARTYCH WE WŁASNYCH BADANIACH
PEDAGOGICZNYCH . 84
2.8 TEREN I ORGANIZACJA BADAŃ PEDAGOGICZNYCH . 90
2.8.1 TEREN I ORGANIZACJA WŁASNYCH BADAŃ PEDAGOGICZNYCH . 91

III. EDUKACJA I REHABILITACJA DZIECKA Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM
W ŚWIELTE BADAŃ WŁASNYCH . 92
3.1 ROZWÓJ FIZYCZNY ORAZ PRZEBIEG LECZENIA BADANEJ OSOBY . 92
3.1.1ROZWÓJ FIZYCZNY MARTYNY W OKRESIE NIEMOWLĘCYM I PONIEMOWLĘCYM. 92

3.1.2ROZWÓJ FIZYCZNY ORAZ PRZEBIEG LECZENIA MARTYNY W OKRESIE
PRZEDSZKOLNYM. 94

3.1.3ROZWÓJ FIZYCZNY ORAZ PRZEBIEG LECZENIA BADANEJ OSOBY W OKRESIE
SZKOLNYM . 94
3.2 ROZWÓJ POZNAWCZY BADANEJ OSOBY . 97
3.2.1ROZWÓJ POZNAWCZY MARTYNY W OKRESIE PRZEDSZKOLNYM . 97
3.2.2ROZWÓJ POZNAWCZY MARTYNY W OKRESIE SZKOLNYM . 98
3.3 ROZWÓJ SPOŁECZNO-EMOCJONALNY MARTYNY . 100
3.3.1ROZWÓJ SPOŁECZNO-EMOCJONALNY MARTYNY W OKRESIE PRZEDSZKOLNYM. 100
3.3.2ROZWÓJ SPOŁECZNO-EMOCJONALNY MARTYNY W OKRESIE SZKOLNYM . 101

3.3.3WPŁYW HOSPITALIZACJI NA FUNKCJONOWANIE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE BADANEJ
OSOBY . 105
3.4 PRZEBIEG REHABILITACJI RUCHOWEJ MArtyny. 106

3.5 FUNKCJONOWANIE MARTYNY W PRZEDSZKOLU OGÓLNODOSTĘPNYM
I INTEGRACYJNYM . 108
3.6 FUNKCJONWANIE MARTYNY W OGÓLNODOSTĘPNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ . 109
3.6.1 FUNKCJONOWANIE UCZENNICY W KLASACH JEDEN-TRZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 110

3.6.2 FUNKCJONOWANIE UCZENNICY W KLASACH CZTERY-SZEŚĆ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ . 111

3.7 FUNKCJONOWANIE MARTYNY W PIERWSZEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ODZIAŁEM
INTEGRACYJNYM. 121
3.8 FUNKCJONOWANIE MARTYNY W ŚRODOWISKU RODZINNYM . 138

IV. EDUKACJA I REHABILITACJA DZIECKA Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM-
STUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU-PREZENTACJA ZEBRANYCH
WNIOSKÓW. 147

Bibliografia. 153

wykaz tabel. 162

wykaz aktów prawnych. 163

Aneks. 164

Artykuł pochodzi ze strony prace dyplomowe i inne prace na studia dyplomowe
http://dyplom.com.pl

Adres tego artykułu to:
http://dyplom.com.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=736

Jeśli chcesz zamówić pisanie pracy od podstaw,
to zapraszamy na stronę pisanie prac - sprawdzony serwis