prace dyplomowe

Opinie osób rozwiedzionych na temat psychospołecznych przyczyn i konsekwencji
Data: 18-09-2012 o godz. 16:45:32
Temat: Pedagogika


PRACA MAGISTERSKA. Praca zawiera 102 strony. Oceniona na 5. Zawiera 79 przypisów bibliograficznych. Jest to praca badawcza.

SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE................................................................................................3
Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA MAŁŻEŃSTW..............................................8
1.1. Definicja małżeństwa..............................................................................8
1.2. Główne funkcje jakie spełnia instytucja małżeństwa........................10
1.3. Jakie czynniki decydujące o trwałości małżeństw............................17
1.4. Problemy współczesnych małżeństw.................................................25
1.5. Sposoby rozwiązywania konfliktów pomiędzy partnerami w
małżeństwie..................................................................................................28
Rozdział 2 ZJAWISKO ROZWODU.................................................................33
2.1. Definicja rozwodu .................................................................................33
2.2. Przyczyny rozpadu małżeństwa..........................................................34
2.3. Konsekwencje psychiczne rozwodu dla współmałżonków .............38
2.4. Konsekwencje psychiczne rozwodu dla dzieci.................................41
2.5. Społeczeństwo wobec zjawiska rozwodu..........................................49
Rozdział 3 METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH..........................................51
3.1. Przedmiot i cele badań.........................................................................51
3.2. Problemy i hipotezy badawcze............................................................52
3.3. Zmienne i ich wskaźniki.......................................................................54
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze...............................................56
3.5. Opis terenu, grupy badawczej oraz przebiegu badania ..................60
3.5.1. Opis terenu badawczego................................................................60
3.5.2. Opis grupy badawczej....................................................................60
3.5.3. Charakterystyka grupy badawczej na podstawie zmiennych
socjodemograficznych...............................................................................61
Rozdział 4 ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH.................................67
4.1. Analiza opinii osób badanych na temat psychospołecznych
przyczyn i konsekwencji rozpadu małżeństwa.........................................68
4.1.1. Opinie osób badanych na temat psychospołecznych przyczyn
rozpadu małżeństwa..................................................................................68
4.1.2. Opinie osób badanych na temat psychospołecznych
konsekwencji rozpadu małżeństwa...........................................................75
4.2. Wybrane zmienne a opinie na temat psychospołecznych przyczyn i
konsekwencji rozpadu małżeństwa............................................................82
4.2.1. Płeć.................................................................................................83
4.2.2. Wiek................................................................................................85
4.2.3. Miejsce zamieszkania.....................................................................87
4.2.4. Fakt posiadania dzieci....................................................................88
4.3. Wnioski...................................................................................................89
BIBLIOGRAFIA..................................................................................................93
CZASOPISMA....................................................................................................96
SPIS WYKRESÓW.............................................................................................97
INDEKS RYSUNKÓW........................................................................................97
INDEKS TABEL .................................................................................................97
ANEKSY.............................................................................................................98
Artykuł pochodzi ze strony prace dyplomowe i inne prace na studia dyplomowe
http://dyplom.com.pl

Adres tego artykułu to:
http://dyplom.com.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=740

Jeśli chcesz zamówić pisanie pracy od podstaw,
to zapraszamy na stronę pisanie prac - sprawdzony serwis