prace dyplomowe

Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
Data: 27-12-2012 o godz. 11:05:00
Temat: Pedagogika


Analizując problem przemocy wśród uczniów, należałoby się zastanowić nad przyczynami takiego postępowania młodych ludzi...

Wstęp
Rozdział I.
Przemoc wobec dzieci - definicje pojęcia agresji i przemocy
1. Agresja i przemoc - ujęcie terminologiczne
2. Agresja w szkole: jej rodzaje i objawy stosowania
3. Sposoby zapobiegania przemocy
4. Rola nauczycieli w przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci krzywdzonych w szkole
Rozdział II.
Metodologia badań własnych
1. Problematyka, cel i przedmiot badań
2. Problemy i hipotezy badań naukowych
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
Rozdział III.
Omówienie wyników badań
1. Charakterystyka badanej populacji
2. Analiza wyników ankiety
3. Wnioski z badań
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
AneksArtykuł pochodzi ze strony prace dyplomowe i inne prace na studia dyplomowe
http://dyplom.com.pl

Adres tego artykułu to:
http://dyplom.com.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=777

Jeśli chcesz zamówić pisanie pracy od podstaw,
to zapraszamy na stronę pisanie prac - sprawdzony serwis