prace dyplomowe

Czynniki warunkujące efektywność zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie
Data: 29-10-2014 o godz. 15:50:10
Temat: Marketing


praca licencjacka, 62 strony

Wstęp 2
Rozdział 1. Istota zarządzania marketingowego 3
1.1. Klasyczna koncepcja zarządzania a idea zarządzania marketingowego 3
1.2. Funkcje i cele zarządzania marketingowego 10
1.3. Mocne i słabe strony zarządzania marketingowego w Polsce 14
Rozdział 2. Efektywność jako źródło przewagi konkurencyjnej 18
2.1. Pojęcie efektywności. 18
2.2. Wydajność a efektywność - zasady wydajności w koncepcji H. Emersona 19
2.3. Efektywność –ujęcie wieloaspektowe M. Holstein-Beck 22
2.4. Teorie efektywności organizacji 24
2.4.1. Efektywna organizacja w koncepcji R. Beckharda 25
2.4.2. Polska szkoła mierników efektywności organizacji 25
2.5. Modele efektywności organizacji – ujęcie analityczne 28
2.5.1. Model S. Bhargava/B. Sinha 28
2.5.2. Model C. Ridleya/D. Mendozy 29
2.5.3. Model wartości konkurujących 31
2.5.4. Model E.M. Morin 33
2.6. Wskaźniki efektywności zakładów ubezpieczeń na życie 34
Rozdział 3. Efektywność działania 39
3.1. Efektywność techniczno - ekonomiczna 39
3.2. Efektywność humanistyczna 43
3.3. Efektywność społeczna 48
3.4. Wybrane polskie modele efektywności 50
Zakończenie 58
Bibliografia 59
Spis tabel 61
Spis rysunków 62Artykuł pochodzi ze strony prace dyplomowe i inne prace na studia dyplomowe
http://dyplom.com.pl

Adres tego artykułu to:
http://dyplom.com.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=800

Jeśli chcesz zamówić pisanie pracy od podstaw,
to zapraszamy na stronę pisanie prac - sprawdzony serwis