Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Zawieszenie sądowego postępowania egzekucyjnego

Prawo Anonymous napisał "Praca magisterska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji.

SPIS TREŚCI


Spis treści.....................................................2
Wykaz ważniejszych skrótów..................................................3
Wstęp....................................................4
Rozdział I Pojęcie i charakter zawieszenia postępowania egzekucyjnego....................6
Rozdział II Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania
cywilnego do zawieszenia postępowania egzekucyjnego......................................12
Rozdział III Zawieszenie postępowania egzekucyjnego z urzędu.................................................18
§1 Uwagi wprowadzające......................................18
§2 Przesłanka braku zdolności procesowej i przedstawiciela
ustawowego po stronie wierzyciela lub dłużnika...............................................18
§3 Zawieszenie postępowania w razie śmierci wierzyciela lub
dłużnika ..............................................22
§4 Inne przesłanki zawieszenia postępowania........................................26
Rozdział IV Zawieszenie postępowania egzekucyjnego na wniosek................................................29
§1 Uwagi wprowadzające......................................29
§2 Zawieszenie postępowania na wniosek wierzyciela i dłużnika..............................29
§3 Zawieszenie postępowania na wniosek uczestnika postępowania,
w sytuacji gdy złożono skargę na czynności komornika albo
zażalenie na postanowienie sądu....................................................34
§4 Zawieszenie postępowania na wniosek powoda z powództwa przeciwegzekucyjnego w trybie zabezpieczenia tego
powództwa............................................38
Rozdział V Skutki prawne zawieszenia postępowania egzekucyjnego..................44
Rozdział VI Podjęcie i umorzenie zawieszonego postępowania
egzekucyjnego......................................48
Wnioski................................................56
Bibliografia...........................................58"
Wysłano dnia 09-08-2002 o godz. 11:51:46 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 4
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved