Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Ewidencja księgowa papierów wartościowych na podstawie MPEC Wrocław S.A.

Ekonomia Anonymous napisał "Praca magisterska, Wrocław 2001, 74 stron.

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
1 Papiery wartościowe
1.1 Definicja papierów wartościowych oraz ich charakterystyka
1.2 Lokacyjne papiery wartościowe

ROZDZIAŁ II
1 Weksle
1.1 Pojęcie weksli
1.2 Rodzaje i funkcje weksla
1.3 Elementy składowe weksli
1.4 Przenoszenie praw z weksla
1.5 Bankowe dyskonto weksli
1.6 Zapłata i zwrotne dochodzenie należności wekslowej
1.7 Ewidencja księgowa
2 Czeki
2.1 Czek jako środek zapłaty
2.2 Rodzaje czeków
2.3 Zapłata czekami
3 Akcje
3.1 Pojęcie, znaczenie i rodzaje akcji
3.2 Emisja i zbywanie akcji
3.3 Dywidenda
3.4 Ewidencja księgowa akcji
4 Obligacje
4.1 Pojęcie i znaczenie obligacji
4.2 Emisja i obrót obligacjami
4.3 Klasyfikacja według rodzajów
4.4 Ewidencja księgowa obligacji
5 Krótkoterminowe papiery (bony) dłużne
5.1 Bony skarbowe
6 Towarowe papiery wartościowe
6.1 Konosamenty
6.2 Dowody składowe

ROZDZIAŁ III
1 Ogólna charakterystyka badań firmy MPEC Wrocław S.A.
1.1 Forma prawna
1.2 Struktura organizacyjna
1.3 Główni kontrahenci
1.4 Pozycja na rynku
1.5 Plany strategiczne na przyszłość

ROZDZIAŁ IV
1. Ewidencja papierów wartościowych na przykładzie firmy „MPEC” Wrocław S.A.

ZAKOŃCZENIE
ŹRÓDŁA"
Wysłano dnia 10-08-2002 o godz. 17:22:21 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved