Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Dysortografia jako trudność w nauce poprawnego pisania u uczniów klas III

Pedagogika puffer napisał "Magisterska. MAZOWIECKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO – PEDAGOGICZNA W ŁOWICZU. WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY.

WSTĘP …………………………..4
ROZDZIAŁ I
ZARYS ROZWÓJ POLSKIEJ ORTOGRAFII I INTERPUNKCJI
1. Rozwój polskiej ortografii i jej reformatorzy 7
2. Rozwój polskiej interpunkcji i jej reformatorzy …………………………..23
ROZDZIAŁ II
DYSORTOGRAFIA JAKO TRUDNOŚĆ W NAUCE POPRAWNEGO PISANIA W LITERATURZE PRZEDMIOTU
1. Wyjaśnienie pojęcia dysortografia ..………………………………………29
2. Przyczyny powstawania dysortografii u dzieci w młodszym
wieku szkolnym ..…………………………………………………………32
3. Kształtowanie nawyków ortograficznych ..……………………………….48
3.1. Rola nawyku ortograficznego ………………………………………...50
3.2. Zasady ortografii polskiej …………………………………………….53
3.3. Rola reguł ortograficznych …………………………………………...59
4. Formy ćwiczeń ortograficznych …………………………………………..61
5. Wykorzystanie komputera w nauczaniu ortografii ……………………….72
6. Wymagania programowe dotyczące nauczania ortografii w edukacji
wczesnoszkolnej ………………………………………………………….81
ROZDZIAŁ III
KONCEPCJA METODOLOGICZNA BADAŃ WŁASNYCH
1. Przedmiot i cel badań ……………………………………………………..86
2. Problemy badawcze ……………………………………………………….90
3. Hipotezy robocze ………………………………………………………….93
4. Zmienne i ich wskaźniki …………………………………………………..96
5. Metody, techniki i narzędzia badawcze ………………………………….100
6. Teren badań ………………………………………………………………109
7. Organizacja i przebieg badań …………………………………………….111
ROZDZIAŁ IV
DYSORTOGRAFIA W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH
1. Charakterystyka badanego środowiska ………………………………….113
2. Analiza wywiadu z rodzicami ……………………………………………124
3. Wiedza nauczycieli na temat dysortografii ………………………………134
4. Analiza przyczyn dysortografii w nauce poprawnego pisania
u uczniów klas III ………………………………………………………..144
4.1. Analiza błędów w przepisywaniu w zakresie zaburzonej funkcji
percepcji wzrokowej ………………………………………………...145
4.2. Analiza błędów w pisaniu z pamięci w zakresie zaburzonej funkcji
percepcji wzrokowej ………………………………………………156
4.3. Analiza błędów w pisaniu ze słuchu w zakresie zaburzonej funkcji
percepcji słuchowej …………………………………………………166
5. Analiza wpływu sprawności manualnej i lateralizacji na poziom graficzny
pisma u uczniów klas III …………………………………………………179
ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI ………………………………………….181
BIBLIOGRAFIA ………………………………………………………….187
WYKAZ DIAGRAMÓW, TABEL, WYKRESÓW ……………………191
ANEKS ……………………………………………………………………194
WYKAZ ANEKSÓW
"
Wysłano dnia 28-08-2002 o godz. 16:12:17 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 4
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved