Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Rehabilitacyjne znaczenie pracy...

Pedagogika puffer napisał "Magisterska. AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

"Rehabilitacyjne znaczenie pracy na przykładzie działalności warsztatów terapii zajęciowej"

WSTĘP 4
1. TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI PSYCHICZNE OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO 7
1.1. Istota upośledzenia umysłowego 7
1.2. Stopnie upośledzenia, cechy rozwojowe osób upośledzonych umysłowo 9
1.3. Potrzeby osób upośledzonych umysłowo 14

2. OSOBY UPOŚLEDZONE UMYSŁOWO W RODZINIE I W SPOŁECZEŃSTWIE 20
2.1. Dziecko upośledzone umysłowo w rodzinie 20
2.2. Postawy otoczenia społecznego wobec jednostek niepełnosprawnych 24
2.3. Rewalidacja dzieci i młodzieży 28

3. ZATRUDNIENIE OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO 34
3.1. Istota rewalidacji zawodowej osób upośledzonych umysłowo 34
3.2. Dobór pracy, formy i metody przyuczenia do pracy osób niepełnosprawnych 37
3.3. Wychowanie przez pracę osób niepełnosprawnych w rodzinie
i w szkole jako przygotowanie do pracy 41

4. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 48
4.1. Cel i problematyka badań 48
4.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze 52
4.3. Teren badań 53
4.4. Organizacja i przebieg badań 57

5. WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH 63
5.1. Warsztat Terapii Zajęciowej jako forma kształcenia osób upośledzonych umysłowo 63
5.2. Efektywność wychowania przez pracę 65
5.3. Rodzaj niepełnosprawności i dotychczasowa edukacja jednostek upośledzonych umysłowo, jako czynniki warunkujące
skuteczność wychowania przez pracę w WTZ 72
5.4. Czynniki determinujące efekty działalności warsztatowych
tkwiące w rodzinie 74
5.5. Wpływ działalności WTZ na zachowanie uczestników poza warsztatami 81

PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE 86
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW
BIBLIOGRAFIA
ZAŁĄCZNIKI"
Wysłano dnia 13-09-2002 o godz. 16:37:39 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 2.66
Głosów: 3


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved