Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Leasing jako alternatywna forma finansowania majątku trwałego przedsiębiorstwa

Rachunkowość Anonymous napisał "Praca licencjacka. Wyższa Szkoła Menezerska SIG w Warszawie, obroniona na ocenę bardzo dobra w marcu 2002 r., uwzglednia najnowsze zmiany dotyczące lesingu

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I POJĘCIE I CHARAKTERYSTYKA MAJĄTKU TRWAŁEGO 4
1.1. POJĘCIE MAJĄTKU TRWAŁEGO 4
1.1.1. Kwalifikacja dóbr do składników majątku trwałego 7
1.1.2. Amortyzacja składników majątku trwałego 10
1.2. ZNACZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO 14
1.2.1. Pozyskiwanie majątku trwałego 14
ROZDZIAŁ II ISTOTA I ROZWÓJ TRANSAKCJI LEASINGU 16
2.1. POJĘCIE LEASINGU 16
2.2. PODMIOTY PRAWNE TRANSAKSJI LEASINGOWEJ 17
2.3. ROZWÓJ LEASINGU NA ŚWIECIE 23
2.3.1. Leasing w handlu międzynarodowym 24
2.4. ROZWÓJ LEASINGU W EUROPIE 25
2.5. ROZWÓJ LEASINGU W POLSCE 28
ROZDZIAŁ III CHARAKTERYSTYKA I FUNKCJONOWANIE LEASINGU 33
3.1. WSPÓŁCZESNE POJĘCIE LEASINGU 33
3.2. GŁÓWNE RODZAJE LEASINGU 37
3.3. CHARAKTERYSTYKA TRANSAKCJI LEASINGOWEJ 40
3.3.1. Weryfikacja klientów 40
3.3.2. Formy zabezpieczenia transakcji leasingowej 42
3.3.3. Zawarcie umowy 45
3.3.4. Realizacja umowy – obowiązki leasingodawcy i leasingobiorcy 47
3.3.5. Szkody i ubezpieczenia 50
3.3.6. Skutki naruszenia umowy 51
3.3.7. Zakończenie umowy 53
ROZDZIAŁ IV REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE TRANSAKCJI LEASINGOWYCH 54
4.1. LEASING NA TLE NIEKTÓRYCH UMÓW CYWILNOPRAWNYCH 54
4.2. LEASING A PODATEK DOCHODOWY 56
4.2.1. Leasing operacyjny 56
4.2.2. Leasing finansowy 60
4.3. VAT A LEASING 64
4.3.1. Leasing operacyjny 65
4.3.2. Leasing finansowy 65
4.3.3. Leasing samochodów osobowych 66
4.4. LEASING A ULGI INWESTYCYJNE 68
ROZDZIAŁ V UJĘCIE LEASINGU W KSIĘGACH STRON UMOWY 71
5.1. LEASING W RACHUNKOWOŚCI LEASINGOBIORCY 72
5.2. LEASING W RACHUNKOWOŚCI LEASINGODAWCY 76
ROZDZIAŁ VI ZALETY I WADY LEASINGU 84
6.1. ZALETY LEASINGU DLA LEASINGOBIORCY 85
6.2. WADY LEASINGU DLA LEASINGOBIORCY 87
6.3. ZALETY LEASINGU DLA LEASINGODAWCY 88
6.4. WADY LEASINGU DLA LEASINGODAWCY 89
ROZDZIAŁ VII PORÓWNANIE OPŁACALNOŚCI LEASINGU Z ALTERNATYWNYMI METODAMI FINANSOWANIA MAJĄTKU TRWAŁEGO 90
7.1. LEASING OPERACYJNY 91
7.2. KREDYT BANKOWY 92
7.3. ZAKUP GOTÓWKOWY 93
7.4. ANALIZA PORÓWNAWCZA 94
ZAKOŃCZENIE 97
BIBLIOGRAFIA 99
SPIS TABEL 101
SPIS WYKRESÓW 101
SPIS SCHEMATÓW 102


WSTĘP

Leasing istnieje w Polsce od niedawna – jego początków można szukać po 1990 roku, ale do dzisiaj znalazł sobie wielu zwolenników i z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Właśnie dzięki tej przychylności ze strony przedsiębiorców, leasing wreszcie po 10 latach funkcjonowania doczekał się unormowania w kodeksie cywilnym. Można tę formę transakcji uznać za sprzyjającą ogólnemu rozwojowi, gdyż przedmiotem jej działania jest polityka inwestycyjna.
Celem niniejszej pracy jest przybliżenie pojęcia leasingu, z jego zaletami
i wadami oraz ukazanie jego roli w przyczynianiu się do rozwoju wewnętrznego przedsiębiorstw poprzez wspomaganie procesu finansowania składników majątku trwałego.
Pierwszy rozdział zawiera informacje na temat majątku trwałego – pojęcia, zastosowania i roli w przyczynianiu się do zwiększania wartości firmy.
Rozdział drugi definiuje leasing, jego genezę i rozwój w Polsce i na świecie, zawiera objaśnienia specyficznych pojęć transakcji i przedstawia jej uczestników.
Szczegółowe warunki umowy leasingu związane z jej zawarciem, realizacją
i zakończeniem przybliża rozdział trzeci. Natomiast regulacje prawne tej umowy
w polskim prawie gospodarczym i podatkowym są treścią kolejnego rozdziału - czwartego.
Rozdział piąty poświęcony jest przedstawieniu transakcji leasingu w ujęciu księgowym stron umowy.
Podsumowanie cech leasingu w kategorii zalet i wad dla leasingobiorcy
i leasingodawcy zestawione jest w rozdziale szóstym.
Rozdział siódmy stanowi niejako uproszczoną część praktyczną, ukazującą analizę transakcji i jej znaczenie dla wyniku finansowego w porównaniu z innymi alternatywnymi metodami finansowania zakupów inwestycyjnych.
Przy pisaniu pracy wykorzystałam powszechnie dostępną literaturę przedmiotu w szczególności: J. Poczobut, Umowa leasingu w prawie krajowym i międzynarodowym, D. Załupka, M. Żyniewicz, Leasing ABC oraz D oraz oparłam się o prasę fachową m.in. „Poradnik podatnika”, „Buchalter”, „Gazeta Prawna”."
Wysłano dnia 12-11-2002 o godz. 18:05:32 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 3
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved