Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomowe



Wyniki | Ankiety

Głosów 17809
Płacowe i pozapłacowe motywowanie pracowników

ZZL Anonymous napisał "praca magisterska, UG, Zarzadzanie i Marketing

SPIS TREŚCI



WSTĘP 4
ROZDZIAŁ 1 6
TEORETYCZNY ASPEKT MOTYWACJI PRACOWNIKÓW 6
1.1. ISTOTA MOTYWACJI 6
1.2. MOTYWOWANIE JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA 7
1.3.WYBRANE MODELE MOTYWOWANIA 9
1.3.1.MODEL TRADYCYJNY 13
1.3.2.MODEL STOSUNKÓW WSPÓŁDZIAŁANIA 19
1.3.3. MODEL ZASOBÓW LUDZKICH 23
1.4. WSPÓŁCZESNE PODEJŚCIE DO PROCESU MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW 25
1.4.1. W POLSCE 25
1.4.2. NA ŚWIECIE 27
ROZDZIAŁ 2 28
PŁACOWE FORMY I INSTRUMENTY POBUDZANIA MOTYWACJI PRACOWNIKÓW 28
2.1. DEFINICJA I CHARAKTERYSTYKA BODŹCÓW PŁACOWYCH ZWIĄZANYCH Z WYNIKAMI PRACY 29
2.2.PROCES TWORZENIA MOTYWACYJNYCH SYSTEMÓW WYNAGRODZEŃ OPARTYCH NA WYKORZYSTANIU INSTRUMENTÓW PŁACOWYCH 33
2.3.EFEKTYWNOŚĆ MOTYWACYJNYCH SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA 35
ROZDZIAŁ 3 36
POZAPŁACOWE FORMY I INSTRUMENTY POBUDZANIA MOTYWACJI PRACOWNIKÓW 36
3.1. NAGRODY I KARY JAKO CZYNNIK MOTYWACYJNY 38
3.2. POLITYKA AWANSOWANIA 40
3.3. POZYTYWNA JAKOŚĆ ŻYCIA PRACOWNICZEGO 42
3.4. OKAZYWANIE UZNANIA 42
3.5. ODPOWIEDNIA KOMUNIKACJA 46
3.6.PLANOWANIE KARIERY 47
3.7. KREATYWNOŚĆ 53
3.8. MOTYWACYJNA ROLA UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH 54
ROZDZIAŁ 4 57
MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W WOG S.A. DIAGNOZA PROCESU 57
4.1. CHARAKTERYSTYKA WOG S.A. JAKO PODMIOTU GOSPODARCZEGO 57
4.2. ZASÓB LUDZKI FIRMY 62
4.3. WOG S.A. JAKO MIEJSCE BADAŃ NAD FORMAMI MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW 65
4.3.1. PROBLEMATYKA BADAWCZA (PRZEDMIOT, CEL I HIPOTEZY BADAWCZE) 65
4.3.2. OPIS NARZĘDZI BADAWCZYCH 67
4.3.3. ORGANIZACJA, PRZEBIEG BADAŃ I CHARAKTERYSTYKA OSÓB BADANYCH 68

ROZDZIAŁ 5 71
PROPOZYCJA ZINTEGROWANIA SYSTEMU MOTYWACJI PŁACOWEJ I POZAPŁACOWEJ 71
5.1. OCENA I WNIOSKI BADAWCZE 71
5.2. PROPOZYCJE ZMIAN 85

ZAKOŃCZENIE 88
BIBLIOGRAFIA: 90
ZAŁĄCZNIK 1 92
ZAŁĄCZNIK 2 98
ZAŁĄCZNIK 3 100"
Wysłano dnia 15-11-2002 o godz. 15:50:42 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 2.5
Głosów: 2


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved