Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Finanse przedsiębiorstwa na tle finansów jako dyscypliny nauki

Ekonomia Anonymous napisał "Praca Licencjacka, bardzo obszerna (ponad 100 stron). W.S.B. Piła obrona dopiero w 2003r. Do tej pory jeszcze nigdzie nie publikowana.

Spis treści:

I. WSTĘP. 2
I.1.Podstawowe założenia klasyfikacji zjawisk finansowych. 4
I.1.1. Podmiotowa (kto?) 4
I.1.2. Przedmiotowa (co?) 4
I.1.3. Funkcjonalna (jak?) 5
II. GOSPODARKA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW. 5
II.1. Formy gospodarki finansowej: 6
II.2. Gospodarka finansowa a cele przedsiębiorstwa. 6
II.3. Kryteria oceny gospodarki finansowej. 7
II.4. Gospodarka finansowa a system gospodarczy i finansowy. 7
II.5. Wartość pieniądza w czasie i ryzyko w działalności gospodarczej. 8
II.6. Ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstwa. 11
III. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA. 16
III.1. Aktywa i majątek 17
III.1.1. Majątek trwały 17
III.1.2. Majątek obrotowy 18
III.1.3. Towar 18
III.2. Pasywa, kapitał własny, kapitał obcy. 18
III.2.1. Kapitał własny 19
III.2.2. Kapitały obce 19
III.3. Przychody i koszty, rodzaje polityki cenowej, postacie obniżek, 21
III.4. Rodzaje kosztów. 23
III.4.1. Rzeczowe 23
III.4.2. Osobowe 23
III.4.3. Finansowe 24
III.4.4. Pozostałe koszty przedsiębiorstwa 24
III.5. Analiza przedsiębiorstwa, wskaźnik płynności 24
III.5.1. Wskaźnik płynności 24
III.5.2. Wskaźnik rotacji (przykładowe zadania) 25
III.5.3. Wskaźnik wiarygodności kredytowej. 27
III.5.4. Wskaźnik zyskowności (rentowności) 28
III.6. Piramida Diponta 29
III.7. Zarządzanie należnościami. 30
III.8. Pojęcie kredytu. Podstawowe funkcje. 30
III.9. Standardy kredytowe (przykładowe zadania) 32
III.10. Monitorowanie wierzytelności, udział należności w majątku 34
III.11. Zarządzanie zasobami pieniężnymi. 35
III.11.1. Modele optymalizujące zasoby gotówki 35
III.11.2. Zarządzanie zapasami 36
III.11.3. Ocena sprawności zarządzania zapasami 37
III.12. Źródła finansowania majątku. Cechy kapitału własnego i obcego. 37
III.12.1. Koszty kapitału własnego i obcego. 38
III.12.2. Model wyceny aktywów kapitałowych 39
III.13. Definicja świadczenia podatkowego. 39
III.14. Weksel i jego funkcje. 40
III.15. Co to jest faktoring? 40
III.16. Podatek 41
IV. OBRAZ RUCHU OKRĘŻNEGO KAPITAŁU I PRZEMIESZCZANIA SIĘ WARTOŚCI RZECZOWYCH. 41
Rys. 1. Forma ruchu okrężnego przeds. wytwarzającego dobra materialne 44
V. ŚRODKI TRWAŁE (MAJATEK TRWAŁY). 45
Rys. 2. Nierównomierny i równomierny ruch okrężny środków obrotowych 47
VI. PROBLEMY AMORTYZACJI. (przykłady, metody liczenia) 53
VII. MAJĄTEK OBROTOWY I JEGO STRUKTURA. 61
VII.1. Zarządzanie majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa 69
VII.1.1. Zarządzanie zapasami 69
VII.1.2. Zarządzanie środkami pieniężnymi 74
VII.1.3. Zarządzanie należnościami 76
VII.2. Obliczanie wartości majątku obrotowego. 77
VII.2.1. Do czego służy obliczanie wartości majątku obrotowego firmy? 77
VII.2.2. Jak obliczyć wartość majątku obrotowego? 78
VII.2.3. Jak obliczyć wartość należności? 78
VIII. INWESTYCJE I KAPITAŁ OBROTOWY 78
VIII.1. Finansowanie kapitału obrotowego — cykl konwersji pieniądza 78
VIII.2. Strategia finansowania kapitału obrotowego 81
VIII.3. Źródła finansowania krótkoterminowego 82
IX. NALEŻNOŚCI JAKO CZĘŚĆ SKŁADOWA KAPITAŁU OBROTOWEGO 84
IX.1. Pojęcie i struktura kapitału obrotowego 84
IX.2. Cykl kapitału obrotowego (przykład praktyczny) 87
IX.3. Pojęcie i klasyfikacja należności. 97
X. BIBLIOGRAFIA"
Wysłano dnia 05-12-2002 o godz. 09:18:11 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 5
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved