Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Politologia Anonymous napisał "Praca licencjacka; Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie; kierunek: Politologia; specjalność: Administracja z elementami Obsługi Celnej. Praca napisana pod kierunkiem dr. Jacka Przybojewskiego. Warszawa 2002

Wstęp …............................…………………………………………………... 3
Rozdział 1 Zabójstwo …………………...……………………………........ 5
1.1 Znamiona i zakres odpowiedzialności za zabójstwo ................. 5
1.2 Kwalifikowane postacie zabójstwa ………………………........ 8
1.2.1 Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem ………………....... 8
1.2.2 Zabójstwo w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem, lub rozbojem ……………………………….............................. 8
1.2.3 Zabójstwo w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie ……………………………………........................... 9
1.2.4 Zabójstwo z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych ……………………………………………........ 9
1.2.5 Zabicie jednym czynem więcej niż jednej osoby …………....... 10
1.2.6 Uprzednie prawomocne skazanie za zabójstwo …………......... 10
1.3 Uprzywilejowane postacie zabójstwa …………………............ 12
1.3.1 Zabójstwo z afektu ………………………………………......... 12
1.3.2 Zabójstwo eutanatyczne …………………………………......... 13
1.3.3 Namowa lub pomoc do samobójstwa ……………………........ 15
1.3.4 Dzieciobójstwo ……………………………………………...... 17
Rozdział 2 Nieumyślne spowodowanie śmierci ………………………...... 20
Rozdział 3 Karalna aborcja ……………………………………………...... 22
3.1 Przypadki dopuszczalności aborcji ………………………........ 23
3.2 Przerwanie ciąży bez zgody kobiety ciężarnej ……………...... 26
3.3 Przerwanie ciąży za zgodą kobiety ciężarnej ……………......... 28
3.4 Śmierć kobiety jako kwalifikujące następstwo aborcji ……...... 31
Rozdział 4 Odpowiedzialność za uszkodzenie ciała …………………........ 33
4.1 Ciężki uszczerbek na zdrowiu ……………………………........ 36
4.2 Średnie (zwykłe) i lekkie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia ……………………………………………………....... 41
Rozdział 5 Odpowiedzialność za udział w bójce lub pobiciu ……….......... 45
5.1 Przesłanki odpowiedzialności za udział w bójce lub pobiciu .... 47
5.2 Typy kwalifikowane bójki lub pobicia ……………………...... 49
Rozdział 6 Narażenie na niebezpieczeństwo …………………………........ 52
6.1 Znamiona przestępstwa oraz typ kwalifikowany........................ 52
6.2 Narażenie na chorobę ……………………………………......... 55
6.3 Nieudzielenie pomocy w niebezpieczeństwie ……………........ 57
Zakończenie ………………………………………………....... 59
Bibliografia ………………………………………………........ 60"
Wysłano dnia 05-12-2002 o godz. 09:20:36 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
· Więcej o Politologia
· Napisane przez prace dyplomowe


Najczęściej czytana praca o Politologia:
Problem bezrobocia w Polsce

Oceny pracy
Wynik głosowania: 4.66
Głosów: 3


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved