Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Edukacja dziecka wiejskiego

Pedagogika Anonymous napisał "Prac magisterska obroniona na UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM w 2000 roku, 77 stron.

SPIS TREŚCI
WSTĘP 3
I. ŚRODOWISKO WIEJSKIE I JEGO CHARAKTER 5
1.1. POJĘCIE ŚRODOWISKA I TYPY ŚRODOWISK. 5
1.2 CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO 8
1.3 POJĘCIE ŚRODOWISKA W ODNIESIENIU DO WYCHOWANKA 10
1.4. RODZINA JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE 12
II. STAN OŚWIATY NA WSI 17
2. 1. INFRASTRUKTURA OŚWIATOWA NA WSI 17
2. 2. EDUKACJA KULTURALNA I WARUNKI KULTURALNE WSI 23
2. 3. DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY STANU OŚWIATY NA WSI 28
III REFORMA EDUKACJI – SZANSĄ DLA WSI 37
3.1. REFORMA EDUKACJI I JEJ ZNACZENIE 37
3.2. SZANSE EDUKACYJNE WSI 42
3.3. SZKOŁA WIEJSKA WOBEC WYZWAŃ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 45
IV METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ 49
4.1. PRZEDMIOT I CEL BADAŃ 49
4.2. PROBLEMY BADAWCZE I HIPOTEZY 51
4.3. ZMIENNE I WSKAŹNIKI 53
4.4. METODA, TECHNIKI I NARZĘDZIA BADAWCZE 56
V. EDUKACJA DZIECKA WIEJSKIEGO W ŚWIETLE BADAŃ 60
5. 1. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ 60
5. 2. EDUKACJA DZIECKA WIEJSKIEGO 64
PODSUMOWANIE BADAŃ I WNIOSKI KOŃCOWE 75
BIBLIOGRAFIA 77

"
Wysłano dnia 05-12-2002 o godz. 09:22:25 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 5
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved