Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Produkty bankowe dla osób fiz. w B.H. w Warszawie na przykładzie kredytów

Bankowość Anonymous napisał "magisterska, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie

Zagadnienia wstępne:
Wstęp
Cel pracy
Metody badań i źródła informacji
Układ pracy

Rozdział 1
Charakterystyka Banku Handlowego w Warszawie na tle rozwoju Bankowości w Polsce
1. Rozwój bankowości w Polsce
1.1Początki systemu bankowego w Polsce
1.2Przemiany ustrojowe systemu bankowego w Polsce przed 1989 r.
1.3Ewolucja systemu bankowego po1989r.
1.4Współczesny polski system bankowy
2.Geneza i etapy rozwoju Banku Handlowego w Warszawie
3.Kapitał i struktura organizacyjna Banku Handlowego w Warszawie
4.Główne kierunki działalności Banku Handlowego w Warszawie
Rozdział 2
Istota kredytów jako produktów bankowych
1.Istota i funkcje kredytów
2.Ocena zdolności kredytowej
2.1Ogólna charakterystyka zdolności kredytowej
2.2Analiza jakościowa przedsiębiorstwa
2.3Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
3.System zabezpieczeń kredytów
3.1Funkcje i rodzaje zabezpieczeń kredytowych
3.2Formy zabezpieczenia kredytów
Rozdział 3
Charakterystyka wybranych kredytów dla osób fizycznych w Banku Handlowym w Warszawie
1.Procedury kredytowe przy udzielaniu kredytów dla osób fizycznych
1.1Dokumentacja kredytowa
1.2Ryzyko kredytowe
2.Umowa kredytowa
2.1Definicja i elementy umowy kredytowej
2.2Strony umowy kredytowej i zabezpieczenie kredytu
2.3Inne rodzaje kredytów oferowanych przez bank Handlowy w Warszawie
3.Spłata kredytu
3.1Warunki i plan spłaty kredytu
3.2Postępowanie banku w razie niespłacenia kredytu
4.Oprocentowanie kredytów
5.Prowizje i opłaty
Rozdział 4
Konkurencja na rynku produktów bankowych
1.Mechanizm konkurencji rynkowej
1.1Istota i składniki konkurencyjności
1.2Koncepcja konkurencyjności Michaela Portera
2.Analiza pozycji konkurencyjnej Banku Handlowego w Warszawie
2.1Pozycja konkurencyjna Banku Handlowego i udział w rynku
2.2Słabe i mocne strony wpływające na pozycję konkurencyjną Banku Handlowego w Warszawie
2.3Analiza pozycji cenowej Banku Handlowego w Warszawie w wybranych produktach
3.Strategia dla Banku Handlowego w Warszawie na lata 2002-2004

Wnioski i uogólnienia
Literatura
Aneks"
Wysłano dnia 12-12-2002 o godz. 12:50:48 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved