Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Internet i telepraca nowa szansa na rynku pracy

Ekonomia Anonymous napisał "MAGISTERSKA / Akademia Pedagogiki Specjalnej / Warszawa

Wstęp
Era informatyczna zmienia formy pracy i relację pracownik – pracodawca. Liczy się rezultat a nie miejsce, w którym praca została wykonana, coraz więcej przedstawicieli różnych zawodów pracuje w systemie pracy zdalnej, tj. na odległość. Rozwój w technologiach cyfrowych stwarza duże możliwości również dla osób niepełnosprawnych w pokonywaniu barier socjoekonomicznych, czasowych, geograficznych, kulturowych i innych.
W światowej ekonomii przechodzi się od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informatycznego. Wprowadzenie komputerów pod koniec lat 70-tych do miejsc pracy stało się rewelacyjnym wydarzeniem. Pojawiło się zjawisko globalizacji gospodarczej: wielkie międzynarodowe korporacje zaczęły działać ponad granicami państw i kontynentów a różnego rodzaju usługi stały się dostępne 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu .
Społeczeństwo informatyczne wprowadza swoje reguły do każdej dziedziny życia społecznego i gospodarczego. Typową formą pracy w najbliższym czasie będzie praca z informacją. Już teraz połowa siły roboczej w krajach najbardziej rozwiniętych pracuje z informacją. Informacja jest najdroższym towarem; np. ponad 50% rynkowej ceny samochodu stanowi informacja w postaci przeprowadzonych badań, projektu samochodu, kierowania produkcją i sprzedażą . Wraz z dynamicznym rozwojem technologii telekomunikacyjnych pojawiają się nowe metody pracy, a jedna z nich – telepraca – staje się coraz popularniejszym sposobem zatrudnienia. Telepraca zapewnia wiele korzyści indywidualnych, biznesowych i środowiskowych, ale też stanowi potencjalne zagrożenie, jeśli będzie niewłaściwie wdrażana. Ogromne oczekiwania wobec telepracy w wielu przypadkach nie spełniły się . Zlikwidowanie istniejącej przepaści pomiędzy nowymi technologiami a grupą użytkowników, którą są osoby niepełnosprawne, stanowi wyzwanie w najbliższym czasie. Państwa członkowskie UE zobowiązały się w 22-giej Deklaracji Traktatu Amsterdamskiego do uwzględnienia specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych . Problematyka zatrudnienia i rynku pracy w jednoczącej się Europie skupia w sobie najważniejsze sprawy społeczeństwa informatycznego, które jest społeczeństwem ludzi uczących się. Jest to warunek twórczego i świadomego uczestniczenia w świecie opanowanym przez komputery, internet i zalewanym przeróżnymi informacjami. Nie wolno jednak zapominać, że technika będąca wytworem myśli ludzkiej, nie może panować nad ludźmi a służyć im.
Telepraca, będąca uzupełnieniem tradycyjnych form organizacji, może prowadzić do aktywizacji zawodowej grup społecznych, dla których otwarty rynek pracy, z powodu stanu zdrowia (np. dla niepełnosprawnych) lub pełnienia innych funkcji i obowiązków życiowych (np. dla osób opiekujących się małymi dziećmi) nie byłby w pełni dostępny.
Czym jest telepraca? Czy rzeczywiście aktywizuje osoby niepełnosprawne? Jak jest zorganizowana w krajach najbardziej rozwiniętych i jakie ma szersze wdrożenia w innych krajach, a szczególnie w Polsce? Kto może zostać telepracownikiem i jakie kwalifikacje zawodowe należy zdobyć? Jakie są możliwości podjęcia telepracy przez osoby niepełnosprawne? Spróbuję odpowiedzieć na powyższe pytania w swojej pracy. W tym celu wykorzystam wszystkie możliwe informacje zawarte w internecie i pozyskane w bezpośrednich kontaktach z osobami niepełnosprawnymi. Będę starał się dowieść, że należy pokonać wszystkie trudności w dostępie do komputera i internetu, stojące przed ludźmi uwięzionymi we własnych domach, dla których telepraca to często jedyna szansa na nawiązanie międzyludzkich kontaktów, na zaprezentowanie swoich umiejętności a tym samym – własnej wartości.
Czy sprawdzi się stwierdzenie Alvina Tofflera, że sercem Trzeciej Fali, czyli społeczeństwa informacyjnego, będzie właśnie telepraca, pod której naporem upadną tradycyjne miejsca zatrudnienia ? Czy to, co dziś wydaje się najlepszym rozwiązaniem dla osób niepełnosprawnych, jutro będzie takie dla reszty społeczeństwa? Prawdopodobnie tak, lecz na to pytanie odpowiedzą autorzy innych już prac magisterskich, obecnie będący „kowalami” owej wirtualnej rzeczywistości.

Wstęp
Część I
Czym jest telepraca i jakie są możliwości jej podjęcia przez osoby niepełnosprawne
1. Podstawowe definicje i terminologia
2. Skala i zakres zjawiska telepracy na świecie i w Polsce
3. Oferty telepracy
4. Kto może zostać telepracownikiem?
5. Kwalifikacje zawodowe – ich zdobywanie i podnoszenie
6. Telebiuro.
7. Wady i zalety telepracy
Część II – Metodologia
Opis narzędzi – ankiet przeprowadzonych z badanymi osobami
1. Ankieta dla pracowników i osób poszukujących pracy
2. Ankieta dla pracodawców
Część III – Empiryczna.
Charakterystyka grup badawczych.
1. Wyniki z grupy osób niepełnosprawnych mających dostęp do internetu (ONM)
2. Wyniki z grupy osób pełnosprawnych mających dostęp do internetu (OPM)
3. Wyniki z grupy osób niepełnosprawnych nie mających dostępu do internetu (ONN)
4. Wyniki grup ONM, OPM i ONN łącznie
5. Wyniki z grupy telepracodawców i potencjalnych telepracodawców (TPD)
6. Końcowa analiza wyników.
Podsumowanie
Bibliografia
Spis wykresów i tabel
Aneksy
Aneks 1. Przykład ankiety dla pracowników i osób poszukujących pracy
Aneks 2. Przykład ankiety dla pracodawców
Aneks 3. Nieprzetworzone wyniki z grupy osób niepełnosprawnych mających dostęp do internetu (ONM)
Aneks 4. Nieprzetworzone wyniki z grupy osób pełnosprawnych mających dostęp do internetu (OPM)
Aneks 5. Nieprzetworzone wyniki z grupy osób niepełnosprawnych nie mających dostępu do internetu (ONN)
Aneks 6. Nieprzetworzone wyniki z grupy telepracodawców i potencjalnych telepracodawców (TPD)
Aneks 7. Wyniki grup ONM, OPM i ONN łącznie
Aneks 8. Suma wyników z grupy TPD"
Wysłano dnia 04-02-2003 o godz. 16:11:29 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 5
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved