Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Szkolenia - element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie IBL

ZZL Anonymous napisał "Praca licencjacka, obrona 2002 r. Wyższa Szkoła Menedżerska SIG w Warszawie

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I
SZKOLENIA – IDENTYFIKACJA POTRZEB, PLANOWANIE I
OCENA 9
1. Podnoszenie kwalifikacji pracowników elementem zarządzania zasobami ludzkimi 9
2. Podstawy prawne podnoszenia kwalifikacji pracowników 14
3. Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych 16
3.1. Osoba odpowiedzialna za rozpoznanie i analizę potrzeb szkoleniowych 16
3.2. Metody przeprowadzania rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych 22
4. Przygotowanie i plan szkolenia 26
4.1. Projektowanie szkolenia 26
4.2. Szkolenie w miejscu pracy 30
4.3. Szkolenie poza miejscem pracy 32
4.4. Metody i techniki szkoleń 34
5. Ocena i kontrola programów szkoleniowych 39
5.1. Cele oceny efektywności szkoleń 39
5.1. Formy oceny przed lub na początku szkolenia 40
5.2. Ocena w trakcie szkolenia 42
5.3. Ocena pod koniec i po programie szkoleniowym 43
6. Błędne podejście firmy do szkoleń 45

ROZDZIAŁ II
INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA – CHARAKTERYSTYKA 47
1. Historia 47
2. Zadania 48
3. Struktura organizacyjna i zatrudnienie 51

ROZDZIAŁ III
SZKOLENIA W INSTYTUCIE BADAWCZYM LEŚNICTWA 54
1. Podnoszenie wiedzy pracowników Instytutu 54
1.1. Kadra naukowa 54
1.1.1. Drogi osiągania stopni naukowych 54
1.1.2. Staże naukowe 56
1.1.3. Seminaria i konferencje naukowe 57
1.2. Kadra administracyjna i techniczna 59
1.3. Szkolenia ogólnoinstytutowe 60
2. Udział pracowników Instytutu w podnoszeniu wiedzy otoczenia 60
2.1 Dydaktyka 60
2.2. Kursy i szkolenia 60
2.3. Upowszechnianie wyników badań 63

PODSUMOWANIE 68

BIBLIOGRAFIA 73"
Wysłano dnia 13-02-2003 o godz. 13:02:07 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved