Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Analiza i zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności bankowej

Ekonomia marianz8 napisał "magisterska, politechnika rzeszowska

SPIS TREŚCI
1. RYZYKO BANKOWE 3
1.1. POJĘCIE I ISTOTA RYZYKA W DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ. 3
1.2. KLASYFIKACJA RYZYK BANKOWYCH. 4
1.3. RYZYKO WALUTOWE W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW. 11
1.3.1. POJĘCIE RYZYKA WALUTOWEGO. 11
1.3.2. RODZAJE RYZYKA WALUTOWEGO. 11
1.4. RYZYKO WALUTOWE – ASPEKT HISTORYCZNY 16
1.4.1. SYSTEM WALUTY ZŁOTEJ 16
1.4.2. SYSTEM Z BRETTON WOODS 18
1.4.3. WZROST POZYCJI DOLARA 18
1.4.4. LATA PIĘĆDZIESIĄTE I SZEŚĆDZIESIĄTE XX WIEKU 19
1.4.5. ROZPAD SYSTEMU Z BRETTON WOODS 20
1.4.6. UMOWA WASZYNGTOŃSKA (SMITHSONIAN AGREEMENT) 20
1.4.7. EUROPEJSKI SYSTEM WALUTOWY 21
1.5. EURO - WPROWADZENIE I ZASADY DZIAŁANIA. 23
1.5.1. ISTOTA EURO. 23
1.5.2. ETAPY WPROWADZANIA EURO. 24
1.5.3. ZASADY STOSOWANIA KURSÓW KONWERSJI. 26
1.5.4. KSZTAŁTOWANIE KURSU WYMIANY EURO 27
2. GLOBALNY CHARAKTER MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW WALUTOWYCH. 29
2.1 POJĘCIE WALUTY, DEWIZY I KURSU WALUTOWEGO. 29
2.1.1 KLASYFIKACJA KURSÓW WALUTOWYCH. 30
2.1.2 STRUKTURA KOSZYKA WALUTOWEGO. 35
2.2 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ KURSU WALUTOWEGO. 36
2.3 PROGNOZOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH. 44
2.4 INTERWENCJE WALUTOWE. 47
2.5 ROLA BANKÓW W ROZLICZENIACH MIĘDZYNARODOWYCH. 49
2.5.1 FUNKCJE PEŁNIONE PRZEZ BANKI NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. 49
2.5.2 OPERACJE WŁASNE BANKÓW NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. 50
2.6 KWANTYFIKACJA RYZYKA WALUTOWEGO. 51
2.6.1 METODA POZYCJI WALUTOWEJ. 51
2.6.2 ANALIZA SCENARIUSZY OPARTA NA PROGNOZACH KURSÓW WYMIANY. 56
2.6.3 METODA VALUE AT RISK (VAR). 57
2.6.4 POMIAR RYZYKA WALUTOWEGO WEDŁUG PROPOZYCJI KOMITETU BAZYLEJSKIEGO. 58
3 METODY OGRANICZANIA RYZYKA WALUTOWEGO W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW. 61
3.1 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM. 61
3.2 STRATEGIE OGRANICZANIA RYZYKA WALUTOWEGO 63
3.3 TERMINOWE TRANSAKCJE DEWIZOWE. 65
3.3.1 TRADYCYJNE TERMINOWE TRANSAKCJE WALUTOWE (FORWARD). 66
3.3.2 TRANSAKCJE TERMINOWE NOWEGO TYPU. 70
2.1.1.1 Swapy pochodne. 72
2.1.1.2 Kontrakty walutowe futures. 77
2.1.1.3 Opcje walutowe. 81

"
Wysłano dnia 14-03-2003 o godz. 14:09:39 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved