Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Działalność kredytowa banków komercyjnych na przykładzie PKO BP

Bankowość peno napisał "praca licencjacka, 82 strony, Wyższa Szkoła Kupiecka z siedzibą w Zgierzu


SPIS TREŚCI
Wstęp 3

ROZDZIAŁ I - Rozwój i funkcje systemu bankowego 5
1.1. Ewolucja systemu bankowego 5
1.2. Funkcje banku centralnego 10
1.2.1. Funkcja emisyjna 11
1.2.2. Funkcja nadzorcza 12
1.2.3. Funkcja banku państwa 13
1.3. Funkcje banku komercyjnego 14

ROZDZIAŁ II - Klasyfikacja operacji bankowych
2.1. Podział operacji bankowych 20
2.2. Istota kredytów i podstawowe cechy umowy kredytowej 26
2.3. Podział kredytów 29
2.4. Ryzyko kredytowe 38
2.5. Narzędzia oceny zdolności kredytowej 41

ROZDZIAŁ III - Zabezpieczenia kredytowe 46
3.1. Zabezpieczenia rzeczowe 46
3.1.1. Blokada środków na rachunku bankowym 47
3.1.2. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym 48
3.1.3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie 48
3.1.4. Zastaw 51
3.1.5.Kaucja 54
3.1.6. Hipoteka 55
3.2. Zabezpieczenia osobiste 57
3.2.1. Poręczenie cywilne 57
3.2.2. Poręczenie wekslowe i weksle in blanco 58
3.2.3. Poręczenie bankowe i gwarancje bankowe 59
3.2.4. Przelew wierzytelności i cesja praw z ubezpieczenia 60
3.2.5. Przejęcie długu i przystąpienie do długu 61
3.2.6. Pełnomocnictwo 62

ROZDZIAŁ IV - Działalność kredytowa banku PKO BP 63
4.1. Rys historyczny PKO BP 63
4.2. Działalność kredytowa banku PKO BP 65
4.3. Podstawowe zabezpieczenia kredytów udzielanych w PKO BP 78

Zakończenie 81

Bibliografia 82"
Wysłano dnia 17-05-2003 o godz. 13:29:14 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved