Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Procedury oceny zdolności kredytowej i ich funkcjonowania (np.Kredyt Banku)

Bankowość peno napisał "Praca licencjacka, 101 stron, Uniwersytet Łódzki
Wydział Socjologiczno-Ekonomiczny

Wstęp 4

Rozdział I: DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA BANKU KOMERCYJNEGO 6
1. Tradycje i ewolucja polskiej bankowości 6
1.1. Początki polskiej bankowości 6
1.2. Bankowość w II Rzeczpospolitej 8
1.3. Bankowość w okresie realnego socjalizmu 10
1.4. Transformacja polskiej bankowości 12
2. System bankowy w Polsce 15
2.1. Organizacja systemu bankowego-podstawowe założenia 15
2.1.1. Dwuszczeblowość systemu bankowego w Polsce 15
2.1.2. Przemiany polskiej bankowości komercyjnej 18
2.1.3. Konkurencja między bankami 20
2.2. Banki komercyjne w Polsce 22
2.2.1. Misja i cele banku 23
2.2.2. Funkcje banków 24
2.2.3. Finanse banku komercyjnego 25
2.3. Polityka banków komercyjnych 26
2.3.1. Określenie celów polityki bankowej 27
2.3.2. Osiągnięcie zysków 27
2.3.3. Zwiększenie sumy bilansowej 28
2.3.4. Podstawowe wskaźniki oceny wyników
działalności banku komercyjnego 29
3. Działalność kredytowa banku komercyjnego 30
3.1. Rola kredytów w finansach banku 30
3.2. Operacje udzielania kredytów 32
3.3. Ryzyko związane z działalnością kredytową banku 35

Rozdział II: METODOLOGIA OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ 38
1. Ryzyko kredytowe 38
1.1. Ryzyko kredytowe i formy jego ograniczania 38
1.2. Procedura oceny ryzyka kredytowego 40
1.3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 41
2. Źródła oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy 42
2.1. Wniosek o udzielenie kredytu 42
2.2. Dokumentacja kredytowa 44
2.3. Elementy umowy kredytowej 48
3. Metody oceny zdolności kredytowej 57
3.1. Istota zdolności kredytowej 57
3.2. Indeks zdolności kredytowej 59
3.3. Elementy analizy finansowej 61
3.3.1. Wskaźniki finansowe w ocenie sytuacji kredytobiorcy 62
3.3.2. Metoda credit-scoring 66

Rozdział III: OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KREDYTÓW W KREDYT BANKU S.A. 69
1. Oferta kredytowa banku 69
1.1. Charakterystyka banku 69
1.2. Oferta kredytowa 70
2. System oceny zdolności kredytowej w Kredyt Banku 75
2.1. Ocena formalnoprawna 75
2.2. Ocena merytoryczna 79
3. Ocena zdolności kredytowej na przykładzie danego kredytu 83
3.1. Raport o Kliencie 83
3.2. Dokumenty dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy 87
3.3. Analiza ekonomiczna i finansowa 88
3.4. Ocena ryzyka kredytobiorcy 92

Zakończenie 96
Bibliografia 98
Spis tabel 100
Załączniki 101"
Wysłano dnia 20-05-2003 o godz. 14:47:43 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 3
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved