Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Strategia dywersyfikacji produktu

Ekonomia outlook napisał "145 stron praca mgr

WSTĘP
Rozdział 1
STRATEGIA DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1. Pojęcie strategii
1.2. Typy strategii zarządzania
1.3. Czynniki determinujące strategię działania przedsiębiorstwa
1.4. Cele kierunkowe przedsiębiorstwa
1.5. Formułowanie strategii działania
1.5.1. Proces formułowania strategii
1.6. Pojęcie zarządzania strategicznego
Rozdział 2
Strategia dywersyfikacji produktu
2.1. Pojęcie strategii dywersyfikacji
2.2. Przesłanki strategii dywersyfikacji
2.3. Drogi dywersyfikacji
2.4. Rodzaje dywersyfikacji
2.5. Źródła finansowania strategii dywersyfikacji
2.5.1. Dywersyfikacja opierająca się na zasobach wewnętrznych
2.5.2. Dywersyfikacja opierająca się na fuzjach i akwizycjach
ROZDZIAŁ 3
Metody portfelowe alokacji zasobów i mierniki poziomu strategii dywersyfikacji.
3.1. Metody portfelowe jako narzędzia alokacji zasobów w strategii dywersyfikacji
3.1.1. Modele opierające się na cyklu życia produktu lub przemysłu
3.1.2. Modele opierające się na pozycji konkurencyjnej
3.2. Mierniki poziomu strategii
3.2.1. Wskaźnik Rumelta
3.2.2. Miary opierające się na kodach statystycznych przemysłu
3.3. Ryzyko i zagrożenia przy wprowadzaniu strategii dywersyfikacji
3.3.1. Ryzyko inwestycyjne
3.3.2. Ryzyko firmy
3.3.3. Ryzyko właściciela firmy
ROZDZIAŁ 4
Analiza strategiczna firmy AKITA Sp. z o.o.
4.1. Charakterystyka firmy AKITA
4.1.1. Organizacja i struktura zatrudnienia
4.1.2. Profil działalności i oferta firmy
4.1.3. Specyfika działalności
4.2. Analiza makrootoczenia firmy
4.2.1. Sytuacja na światowym i krajowym rynku elektronicznym
4.2.2. Otoczenie ekonomiczne
4.2.3. Otoczenie polityczne i prawne
4.2.4. Otoczenie technologiczne
4.2.5. Analiza luki strategicznej
4.3. Analiza otoczenia konkurencyjnego
4.3.1. Klienci
4.3.2. Konkurenci, mapa grup strategicznych
4.3.3. Dostawcy
4.3.4. Analiza pięcioczynnikowa M.Portera
4.3.5. Punktowa ocena atrakcyjności sektora
4.4. Analiza potencjału firmy
4.4.1. Analiza kluczowych czynników sukcesu
4.4.2. Cykl życia produktu i technologii
4.4.3. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa - analiza SWOT
Rozdział 5
Budowa modelu strategii dywersyfikacji
5.1. „Karta plastikowa” - opis produktu
5.1.1. Parametry techniczne produktu
5.1.2. Zastosowanie kart plastikowych
5.2. Strategia przedsiębiorstwa
5.2.1. Misja i wizja firmy
5.2.2. Cele strategiczne
5.3. Plan marketingowy
5.3.1. Asortyment produkcji i usług
5.3.2. Klienci
5.3.3. Konkurenci
5.3.4. Strategia cenowa
5.3.5. Dystrybucja
5.3.6. Promocja
5.4. Plan działalności operacyjnej
5.4.1. Technologia
5.4.2. Nakłady inwestycyjne
5.4.3. Plan ilościowy produkcji i sprzedaży
5.4.4. Zaopatrzenie
5.5. Organizacja i struktura zatrudnienia
5.6. Ocena finansowa projektu
5.6.1. Wartościowy plan sprzedaży
5.6.2. Rachunek wyników i bilans przedsięwzięcia
5.6.3. Analiza wskaźnikowa
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel "
Wysłano dnia 23-05-2003 o godz. 14:39:28 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 5
Głosów: 2


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved