Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Analiza finansowa spółki kapitałowej na przykładzie EMAX SA za lata 1998-2000

Rachunkowość wjedzma napisał "Praca licencjacka
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania W Łodzi

SPIS TREŚCI
WSTĘP
Rozdział 1. PRZEDMIOT ANALIZY FINANSOWEJ ORAZ JEJ ŹRÓDŁA
1.1. Istota i przedmiot analizy finansowej
1.2. Ogólna charakterystyka metod analizy finansowej
1.3. Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa
1.3.1. Bilans
1.3.2. Rachunek zysków i strat
1.3.3. Rachunek przepływów pieniężnych
1.3.4. Informacja dodatkowa
Rozdział 2. WSTĘPNA ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I MAJĄTKOWEJ BADANEGO PODMIOTU
2.1. Analiza struktury i dynamiki bilansu – analiza pionowa
2.2. Analiza struktury kapitałowo-majątkowej przedsiębiorstwa – analiza pozioma bilansu
2.3. Wstępna analiza rachunku zysków i strat
2.4. Analiza przepływów pieniężnych
Rozdział 3. ANALIZA WSKAŹNIKOWA SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ EMAX ZA LATA 1998-2000
3.1. Istota analizy wskaźnikowej i jej zakres
3.2. Analiza płynności finansowej
3.3. Analiza zadłużenia
3.4. Analiza rentowności
3.5. Analiza sprawności działania
ZAKOŃCZENIE
Wykaz literatury
Wykaz tabel
Wykaz rysunków"
Wysłano dnia 26-05-2003 o godz. 11:04:10 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 5
Głosów: 2


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved