Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie na przykładzie Amica Wronki S.A.

Ekonomia outlook napisał "

WSTĘP

ROZDZIAŁ PIERWSZY
POJĘCIE KAPITAŁU W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO CHARAKTERYSTYKA.

1.1. Ogólna charakterystyka kapitału własnego i obcego
1.2. Analiza kosztu kapitału
1.3. Koszt kapitału obcego
1.4. Koszt kapitału własnego
1.5. Koszt kapitału akcyjnego zwykłego
1.6. Koszt kapitału akcyjnego uprzywilejowanego
1.7. Koszt zysków nie podzielonych
1.8. Koszt nowo emitowanych akcji zwykłych lub kapitału akcyjnego
zewnętrznego..
1.9. Średni ważony koszt kapitału, WACC (Weighted Average Cost of Capital)
1.10. Krańcowy koszt kapitału, MCC (Marginal Cost of Capital)

ROZDZIAŁ DRUGI
KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY KAPITAŁU - RYZYKO I MECHANIZM DŹWIGNI

2.1. Pojęcie struktury kapitału
2.2. Problem ryzyka w przedsiębiorstwie
2.3. Ryzyko finansowe a efekt dźwigni finansowej
2.4. Analiza relacji EBIT - EPS

ROZDZIAŁ TRZECI
TEORIE STRUKTURY KAPITAŁU I OCENA ICH WPŁYWU NA WARTOŚĆ FIRMY

3.1. Kierunki badań w teorii struktury kapitału...
3.2. Teoria zysku netto

3.3. Teoria zysku operacyjnego netto...
3.4. Teoria tradycyjna
3.5. Model MM - teoria Modiglianiego i Millera
3.6. Dodatkowe aspekty przy podejmowaniu decyzji o strukturze kapitału
3.7. Kształtowanie struktury kapitału w warunkach gospodarki polskiej


ROZDZIAŁ CZWARTY
CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY I KOSZTU KAPITAŁU NA PRZYKŁADZIE AMICA WRONKI S.A..

4.1. Charakterystyka działalności badanej Spółki
4.2. Sytuacja finansowa Amica Wronki S.A.
4.3. Koszt kapitału własnego Amica Wronki S.A.
4.4. Koszt kapitału obcego Spółki
4.5. Badanie struktury kapitału Spółki.

PODSUMOWANIE

LITERATURA

SPIS SCHEMATÓW

SPIS TABEL

SPIS WYKRESÓW

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW"
Wysłano dnia 11-06-2003 o godz. 15:37:29 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 5
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved