Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Motywowanie jako funkcja zarządzania

Zarządzanie Anonymous napisał "praca magisterska, Politechnika Radomska

Wstęp 3
1. Miejsce funkcji motywacji w procesie zarządzania 5
1.1 Funkcjonalne a strukturalne ujęcie procesu zarządzania 5
1.2 Wpływ stylu zarządzania na motywowanie w przedsiębiorstwie 7
1.2.1 Styl zarządzania a motywowanie 8
2. Teoretyczne podstawy funkcji motywacji 19
2.1 Pojęcie i rodzaje motywacji 19
2.2 Modele motywacji w organizacjach 23
2.2.1 Ogólne modele motywacji 23
2.2.2 Szczegółowe modele motywacji 25
2.3 Koncepcje motywacji 27
2.3.1 Hierarchia potrzeb Maslowa 28
2.3.2 Teoria ERG Alderfera 30
2.3.3 Czynniki motywujące i czynniki higieny według Herzberga 30
2.3.4 Teoria oczekiwań 33
2.3.5 Teoria sprawiedliwości 38
2.3.6 Teorie X i Y McGregora 39
2.3.7 Teoria Z Ouchiego 42
2.3.8 Osiągnięcia, władza, poczucie przynależności według McClellanda 43
2.3.9 Teoria wzmocnienia Skinnera 45
2.3.10 Nowe podejście do motywowania 49
3. Instrumenty pobudzania motywacji w nowoczesnych przedsiębiorstwach 51
3.1 Zasady kształtowania składników wynagrodzenia 55
3.1.1 Różnicowanie wynagrodzeń za pomocą form płacy 58
3.1.2 Kształtowanie płacy zasadniczej 59
3.1.3 Premia jako instrument motywowania 70
3.1.3.1 Systemy premiowania i ich charakterystyka 71
3.1.3.2 Warunki skutecznego premiowania 75
3.1.4 Zasady kształtowania pozostałych składników wynagrodzenia 76
3.1.5 Aktywizacja motywacyjnej funkcji płac 79
3.1.6 Brak reakcji na zachęty płacowe 82
3.1.7. Zwiększenie skuteczności wynagradzania 84
3.2 Kafeteryjne systemy wynagradzania 87
3.3 Pozostałe środki pobudzania motywacji 90
3.3.1 Materialne środki pobudzania motywacji 90
3.3.2 Awans jako środek motywacji 95
3.3.3 Szkolenie i rozwój jako narzędzie motywowania pracowników 97
3.3.4 Komunikacja jako narzędzie motywowania do pracy 101
3.3.5 Organizacja pracy jako źródło motywacji 102
3.3.5.1 Rotacja pracy – planowa zmiana stanowisk pracy 104
3.3.5.2 Rozszerzenie zakresu pracy 105
3.3.5.3 Wzbogacenie pracy 106
3.3.5.4 Grupowe formy organizacji pracy 107
4. System motywowania do pracy na przykładzie XXX 110
4.1 Historia XXX 110
4.2 Profil produkcji 113
4.3 Ogólne zasady zaszeregowania i awansowania pracowników 116
4.4 Formy wynagradzania pracowników 117
4.5 Dodatki do wynagrodzeń 118
4.5.1 Dodatki za staż pracy 119
4.5.2 Dodatki za prace w godzinach nadliczbowych 121
4.5.3 Dodatki funkcyjne 121
4.5.4 Nagrody jubileuszowe 122
4.5.5 Odprawy emerytalno-rentowe 123
4.5.6 Nagrody i premie 124
4.6 Szkolenie i rozwój pracowników XXX 126
Zakończenie 132
Bibliografia 134
Spis rysunków 138
Spis tabel 138
Spis wykresów 138"
Wysłano dnia 11-06-2003 o godz. 15:41:16 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 1
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved