Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Wpływ reasekuracji na sytuacje finansową zakładu ubezpieczeń

Ubezpieczenia Anonymous napisał "praca licencjacka - obroniona na akademii ekonomicznej w katowicach w roku 2003 na wydziale ekonomii - kierunek ubezpieczenia- w katedrze finansów

Spis treści

Wstęp 4

Rozdział 1. Pojecie i istota reasekuracji oraz jej znaczenie dla zakładu
ubezpieczeń 6
1.1. Sposoby podziału ryzyka w zakładach ubezpieczeń 6
1.2. Funkcje i zasady reasekuracji 15
1.3. Znaczenie reasekuracji czynnej i biernej dla zakładu ubezpieczeń 21

Rozdział 2. Charakterystyka klasycznych typów umów reasekuracyjnych 28
2.1. Wielkość i zakres zobowiązań przyjętych przez strony umowy reasekuracji czynnikiem determinującym sposób podziału ryzyka w umowach reasekuracji 28
2.3. Sposób podziału ryzyka jako jedno z kryteriów wpływających na kształt
umów reasekuracyjnych 39
2.4. Reasekuracja finansowa 52

Rozdział 3. Działalność reasekuracyjna na polskim rynku ubezpieczeń i reasekuracji 61
3.1. Wpływ reasekuracji na spełnianie przez zakłady ubezpieczeń
formalnoprawnych wymogów prowadzenia działalności 61
3.2. Reasekuracja jako jeden z czynników kształtujących wielkość ponoszonych kosztów i osiąganych przychodów przez zakłady ubezpieczeń 77

Zakończenie 92
Bibliografia 94
Spis tabel 96
Spis rysunków 97
Spis wykresów 97"
Wysłano dnia 11-06-2003 o godz. 15:44:21 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 5
Głosów: 3


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved