Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Rozwój instrumentów pochodnych na rynkach Europy Środkowo – Wschodniej

Ekonomia outlook napisał "praca mgr 160 stron

Rozdział 1: Instrumenty pochodne na współczesnym rynku finansowym
1.1 Pojęcie i charakterystyka rynku finansowego
1.1.1 Pojęcie i funkcje rynku kapitałowego
1.1.2 Instytucje rynku kapitałowego
1.1.3 Instrumenty rynku kapitałowego
1.2 Pojęcie i zarys historyczny instrumentów pochodnych
1.2.1 Pierwsze transakcje derywatami
1.2.2 Najstarsze rynki derywatów i ich ewolucja na przykładzie rynku amerykańskiego
1.2.3 Współczesne rynki instrumentów pochodnych
1.3 Przegląd współczesnych zastosowań instrumentów pochodnych
1.3.1 Główne sposoby wykorzystania derywatów
1.3.2 Instrumenty pochodne jako podstawa inżynierii finansowej
1.4 Prawne aspekty obrotu instrumentów pochodnych
1.4.1 Papiery wartościowe a prawa majątkowe
1.4.2 Dopuszczanie praw pochodnych do obrotu publicznego
1.4.3 Rachunkowość instrumentów pochodnych
1.4.4 Regulacje międzynarodowe dotyczące derywatów
Rozdział 2: Charakterystyka podstawowych instrumentów pochodnych
2.1 Kontrakty terminowe
2.1.1 Definicja
2.1.2 Podstawowe zasady transakcji terminowych
2.1.3 Rynek towarów rzeczywistych a rynek futures
2.1.4 Mechanizmy rozliczeniowe i dostawcze
2.1.5 Uczestnicy transakcji
2.1.6 Płynność
2.2 Kontrakty futures
2.2.1 Transakcje, obrót, wycena
2.2.2 Zyski i straty z kontraktów futures
2.2.3 Pojęcie bazy
2.2.4 Rozliczenia dzienne
2.2.5 System depozytów
2.2.6 Zbieżność cen gotówkowych i terminowych (price convergence)
2.2.7 Kontrakty futures na indeksy giełdowe
2.2.8 Procentowe kontrakty futures
2.2.9 Walutowe kontrakty futures
2.2.10 Towarowe kontrakty futures
2.2.11 Kontrakty futures na akcje
2.3 Kontrakty forward
2.3.1 Korzyści i niedogodności związane z zawarciem kontraktu forward
2.3.2 Różnice między kontraktami futures i forward
2.3.3 Ceny terminowe
2.3.4 Walutowe kontrakty forward
2.4 Opcje
2.4.1 Podstawowe pojęcia związane z opcjami
2.4.2 Instrumenty bazowe
2.4.2 Pozycje w kontraktach opcyjnych
2.4.3 Wartość wewnętrzna i czasowa opcji
2.4.4 Czynniki kształtujące cenę opcji
2.4.5 Efekt dźwigni finansowej
2.4.6 Warranty
2.4.7 Metody wyceny opcji
2.5 Swapy
2.5.1 Motywy zawierania transakcji swap
2.5.2 Pośrednicy na rynku swapów
2.5.3 Najważniejsze rodzaje swapów
Rozdział 3: Strategie inwestowania wykorzystujące instrumenty pochodne
3.1 Transakcje zabezpieczające
3.2 Transakcje spekulacyjne
3.3 Transakcje arbitrażowe
3.4 Strategie inwestowania wykorzystujące kontrakty futures i forward
3.5 Strategie inwestowania wykorzystujące opcje
3.6 Katastrofy finansowe związane z wykorzystaniem instrumentów pochodnych
Rozdział 4: Instrumenty pochodne na rynkach kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej
4.1 Węgry
4.2 Czechy
4.3 Rumunia
4.4 Słowenia
4.5 Słowacja
4.6 Podsumowanie i wnioski
4.7 Polska
4.7.1 Rynek pozagiełdowy
4.7.2 Rynek giełdowy
4.8 Polski rynek derywatów giełdowych na tle wybranych rynków europejskich
Rozdział 5: Strategie inwestycyjne wykorzystujące instrumenty pochodne - przykłady z polskiego rynku kapitałowego
5.1 Spekulacja
5.1.1 Spekulacja przy wykorzystaniu kontraktów futures
5.1.2 Spekulacja przy użyciu warrantów
5.2 Arbitraż
5.3 Zabezpieczanie portfela akcji

Rozdział 6: Podsumowanie i wnioski

Literatura
Spis tabel
Spis rysunków"
Wysłano dnia 11-06-2003 o godz. 15:48:18 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved