Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Zastosowanie metod analizy finansowej do oceny sytuacji majątkowo–finans.

Ekonomia Anonymous napisał "Praca magisterska - Politechnika Lubelska

Pełny tytuł:
"Zastosowanie metod analizy finansowej do oceny sytuacji majątkowo – finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie *****"


Spis treści

Wstęp

Rozdział I Istota, cele oraz źródła informacji dla potrzeb analizy finansowej przedsiębiorstwa

1.1. Istota oraz miejsce analizy finansowej w systemie analizy ekonomiczno – finansowej
1.2. Przedmiot i cele analizy finansowej w przedsiębiorstwie
1.3. Sprawozdania finansowe, jako źródła informacji dla potrzeb analizy finansowej
1.3.1. Bilans źródłem informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa
1.3.2. Ocena przydatności rachunku zysków i strat w analizie wyników finansowych firmy
1.3.3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
1.3.4. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (cash flow) i jego znaczenie w analizie finansowej przedsiębiorstwa

Rozdział II Metody analizy finansowej

2.1. Metody analizy ekonomicznej
2.2. Pojęcie analizy finansowej i jej rola w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie
2.3. Metody analizy finansowej
2.4. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa – analiza wskaźnikowa
2.4.1. Wskaźniki płynności finansowej
2.4.2. Wskaźniki rentowności
2.4.3. Wskaźniki sprawności działania
2.4.4. Wskaźniki zadłużenia

Rozdział III Charakterystyka Spółki ***** oraz jej otoczenia

3.1. Historia spółki
3.2. Przedmiot i zakres działania
3.3. Struktura organizacyjna oraz stan zatrudnienia
3.4. Analiza sprzedaży
3.5. Otoczenie rynkowe oraz główne rynki zbytu

Rozdział IV Zastosowanie metod analizy finansowej do oceny sprawozdań finansowych *****

4.1. Analiza czynników zewnętrznych
4.2. Analiza struktury majątkowej i kapitałowej
4.3. Analiza rachunku zysków i strat
4.4. Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej *****
4.4.1. Ocena płynności finansowej Spółki
4.4.2. Ocena rentowności przedsiębiorstwa
4.4.3. Wskaźniki sprawności działania
4.4.4. Wskaźniki zadłużenia

Zakończenie

Załączniki
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów i schematów"
Wysłano dnia 11-06-2003 o godz. 15:50:15 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 1
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved