Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Przemiany w oświacie a oczekiwania nauczycieli

Pedagogika Anonymous napisał "Praca magisterska, obroniona w Kielcach, ma 147 stron.

Wstęp

ROZDZIAŁ I. PRZEMIANY EDUKACYJNE, KULTUROWE I SPOŁECZNE W ŚWIETLE LITERATURY

1. Społeczne uwarunkowania rozwoju oświaty - definicje podstawowych pojęć
2. Szkoła jako instytucja społeczna- prezentacja wybranych stanowisk.
3. Kryzys współczesnej oświaty
4. Idee przemian oświatowych w Polsce i na świecie
5. Demokratyzacja i autonomia szkoły

ROZDZIAŁ II. ZAŁOŻENIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI W POLSCE

1. Założenia i cele wdrażanej obecnie reformy edukacji
2. Priorytety i zagrożenia systemu edukacji w Polsce
3. Nauczyciel a przemiany edukacyjne
3.1. Innowacyjność i kreatywność nauczycieli
3.2. Procesy adaptacji twórczej i rozwijania nowatorstwa pedagogicznego w systemie edukacji
3.3. Nauczyciel jako osoba kształtująca określone wartości i postawy oraz stwarzająca warunki do rozwoju osobowości ucznia


ROZDZIAŁ III. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE I ORGANIZACJA BADAŃ WŁASNYCH

1. Uzasadnienie wyboru tematu i cele badań
2. Problemy i hipotezy badawcze
3. Zmienne i ich wskaźniki
4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
5. Charakterystyka terenu badań
6. Organizacja i przebieg badań


ROZDZIAŁ IV. ANALIZA I INTERPRETACJA, WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

1. Charakterystyka środowiska społecznego badanych nauczycieli
2. Założenia obecnej reformy w ocenie nauczycieli
3. Proces demokratyzacji, autonomii i samorządności szkoły w ocenie badanych nauczycieli
4. Postawy nauczycieli wobec podmiotowości uczniów
5. Rzeczywistość szkolna w ocenie nauczycieli
6. Nadzieje i obawy związane z reformą oświaty


PODSUMOWANIE I WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW
ANEKS ANKIETA DLA NAUCZYCIELI
"
Wysłano dnia 01-07-2003 o godz. 14:44:10 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved