Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Prawne aspekty obrotu akcjami

Zarządzanie Anonymous napisał "Magisterska
WSPiZ Koźmińskiego Warszawa

Wstęp
Rozdzial I. Istota obrotu papierami wartościowymi
1.1. Pojęcie i rodzaje papierów wartościowych
1.2. Podział paierów wartościowych
1.3. Przykłady papierów wartościowych
2. Akcje
2.1. Pojęcie akcji i jej funkcje
2.2. Podziały akcji i ich charakterystyka
2.3. Forma akcji
2.4. Treść akcji
3. Inne dokumenty związane z dokumentem akcyjnym
4. Kwity depozytowe
5. Obrót publiczny
5.1. Decyzja o wprowadzeniu spółki do obrotu giełdowego
5.2 Wprowadzenie akcji do publicznego obrotu
5.3 Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego
5.4 Tryb dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego
5.5 Wprowadzenie akcji na giełdę
5.6 Warunki wprowadzenia akcji do obrotu na poszczególnych rynkach
6. Obrót akcjami
6.1 Rynek
6.2 Rynek giełdowy
6.3 Obrót pozagiełdowyregulowany
7. Emisja akcji
7.1 Cele emisji akcji
7.2 Formy emisji akcji
7.3 Prawo poboru
7.4 Prawa do akcji
7.5. Sposoby pokrywania akcji
7.6 Akcje za aporty
7.7 Wartość nominalna i emisyjna
8. Prawa i obowiązki akcjonariuszy z tytułu posiadania akcji
9. Odpowiedzialność cywilna i karna
10. Ograniczenia w zbyciu akcji
11. Fundusz gwarancyjny
Rozdział II. System obrotu papierami wartościowymi
1. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
2. Licencjonowanie uczestników rynku
3. Dopuszczanie papierów wartościowych do publicznego obrotu
4. Nadzór nad rynkiem papierów wartościowych
5. Giełda Papierów Wartościowych
5.1. Organizacja GPW
6. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
7. Inwestorzy
7.1. Biura maklerskie
7.2. Maklerzy papierów wartościowych i doradcy inwestycyjni
Rozdział III. Polski rynek papierów wartościowych na tle międzynarodowym
1. Podstawy prawne dla funkcjonowania rynku papierów wartościowych w Polsce
2. Perspektywy rozwoju rynku akcji w Polsce
Podsumowanie
Spis tabel i rysunków
Bibliografia"
Wysłano dnia 15-09-2003 o godz. 14:58:39 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved