Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Produkty i usługi bankowe dla firm-kredyty i leasing w bankach PKO BP i Pekao SA

Bankowość smejda napisał "magisterska' 2003
WSHE ŁÓDŹ

Spis treści 1
Wstęp 3
Rozdział 1 - Banki i przedsiębiorcy - wzajemne stosunki i oczekiwania w warunkach gospodarki rynkowej 6
1.1. Banki i ich funkcje 6
1.2. Pojęcie przedsiębiorcy 8
1.3. Rodzaje przedsiębiorców obsługiwanych przez banki 11
1.4. Potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców wobec banków 15
1.5. Obsługa przedsiębiorców w działalności banków 20
1.6. Ewolucja polskiego systemu bankowego 23
Rozdział 2 - Pojęcie i rodzaje produktów i usług bankowych 26
2.1. Pojęcie produktów i usług bankowych 26
2.2. Produkty kredytowe 31
2.2.1. Pojęcie kredytu i jego rodzaje 32
2.2.2. Umowa kredytu i warunki jej zawarcia 35
2.2.3. Analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 36
2.2.4. Zabezpieczenie kredytów 38
2.2.4.1. Zabezpieczenia osobiste 39
2.2.4.2. Zabezpieczenia rzeczowe 39
2.2.5. Gwarancje i poręczenia bankowe 40
2.3. Produkty depozytowe 42
2.3.1. Lokaty 43
2.3.2. Fundusze inwestycyjne 44
2.3.3. Bezpieczeństwo depozytów bankowych 48
2.4. Produkty rozliczeniowe 49
2.4.1. Rachunki bankowe 50
2.4.2. Rozliczenia pieniężne 50
2.5. Produkty i usługi dodatkowe 54
2.5.1. Pakiety produktowo-usługowe 54
2.5.2. Leasing 55
2.5.3. Faktoring 57
2.5.4. Forfaiting 58
2.5.5. Finansowanie specjalne 59
2.5.6. Bankowość elektroniczna 60
2.5.6.1. Dostęp przez internet 62
2.5.6.2. Dostęp przez telefon 62
2.5.6.3. Dostęp przez bankomat 64
2.5.6.4. Korzyści wynikające z bankowości elektronicznej 65
2.5.6.5. Bezpieczeństwo operacji elektronicznych 65
2.5.6.6. Modele banków elektronicznych 67
Rozdział 3 - Oferta PKO BP i PEKAO S.A. dla przedsiębiorców - porównanie wybranych produktów 68
3.1. Krótka prezentacja analizowanych banków 69
3.1.1. PKO B.P. S.A.. 69
3.1.2. Pekao S.A. 71
3.2. Porównanie wybranych produktów kredytowych 73
3.2.1. PKO B.P. 74
3.2.2. Pekao S.A. 79
3.2.3. Zestawienie wybranych kredytów według kosztów kredytobiorcy 82
3.2.4. Podsumowanie i wnioski 85
3.3. Porównanie oferty leasingowej 90
3.3.1. PKO B.P. 91
3.3.2. Pekao S.A. 95
3.3.3. Zestawienie ofert leasingowych według kosztów korzystającego 96
3.3.4. Podsumowanie i wnioski 97
3.4. Porównanie kredytu i leasingu 100
Zakończenie 105
Bibliografia 108
Spis tabel 111"
Wysłano dnia 16-10-2003 o godz. 13:02:25 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 1.6
Głosów: 5


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved