Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii
27-09-2012
· Rola położnej w zabiegu cesarskiego cięcia

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Projekt sieci komputerowej i dedykowanej do niej instalacji elektrycznej w xxx

Informatyka Anonymous napisał "Praca inżynierska obroniona na b.dobry
Uczelnia Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w łodzi

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I 3
WSTĘP 3
CEL PRACY 5
CZĘŚĆ II 6
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SIECI KOMPUTEROWYCH 6
2.1 GENEZA ORAZ POCZĄTKI POWSTANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 6
2.2 ISTOTA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 9
2.3 NORMY W OKABLOWANIU STRUKTURALNYM 12
2.4 NOWE TRENDY W OKABLOWANIU STRUKTURALNYM 20
2.5 TOPOLOGIE SIECI KOMPUTEROWEJ 25
2.6 ELEMENTY SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 28
CZĘŚĆ III 32
PROJEKT TECZNICZNY SIECI KOMPUTEROWEJ W URZĘDZIE PRACY 32
3.1 ANALIZA POTRZEB W FIRMIE ZAMAWIAJĄCEGO 32
3.1.1 Bieżąca sytuacja i możliwości finansowe firmy [5.] 32
3.1.2 Systemy i procedury informatyczne obowiązujące w Urzędzie Pracy [6.] 33
3.1.3 Zestawienie osiągalnych zasobów sprzętowych i software’owych w projektowanym Urzędzie Pracy 35
3.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO STAWIANE PROJEKTOWANEJ SIECI KOMPUTEROWEJ 36
3.3 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 38
3.4 PROJEKT KONCEPCYJNY SIECI KOMPUTEROWEJ 40
3.4.1 Opis podziału sieci komputerowej na rejony okablowania 40
3.4.2 Schemat ideowy sieci komputerowej 41
3.4.3 Opis technologii montażu infrastruktury kablowej sieci komputerowej 42
3.4.4 Opis techniczny sieci komputerowej 60
3.4.5 Plan instalacji okablowania strukturalnego w rejonie kablowania 69
3.4.6 Sprawdzanie - testowanie infrastruktury kablowej 70
3.5 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PUNKTU CENTRALNEGO SIECI (PCS) 75
3.5.1 Plan rozmieszczenia oraz opis sprzętu w PCS (serwery, sprzęt aktywny i pasywny, itp.) 75
3.5.2 Opis Pośrednich Punktów Dystrybucyjnych oraz ich wyposażenia 77
3.5.3 Opis Głównego Punktu Dystrybucyjnego oraz jego wyposażenia [9.] 95
3.5.4 Opis dodatkowych urządzeń aktywnych i pasywnych w PCS 99
3.5.4 Lokalizacja rozmieszczenia elementów pasywnych i aktywnych w szafach dystrybucyjnych
104
3.6 PROJEKT KONCEPCYJNY DEDYKOWANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 107
3.6.1 Podział dedykowanej instalacji elektrycznej na rejony kablowania 108
3.6.2 Schemat ideowy instalacji elektrycznej 109
3.6.3 Opis rozwiązań zapewniających bezawaryjne zasilanie sprzętu komputerowego 110
3.6.4 Opis rozwiązań zapewniających ochronę przeciwporażeniową [13.] 117
3.6.5 Opis rozwiązań zapewniających ochronę przed przepięciami atmosferycznymi. [14.] 120
3.6.6 Opis montażu infrastruktury kablowej dedykowanej sieci elektrycznej 124
3.6.7 Opis techniczny dedykowanej sieci elektrycznej [15.] 128
3.6.8 Opis wyposażenia Głównej Rozdzielnicy Elektrycznej dedykowanej sieci elektrycznej [8.]
135
3.6.9 Opis wyposażenia Pośrednich Rozdzielnic Elektrycznych dedykowanej sieci elektrycznej [8.] 141
3.6.10 Plany i schematy dedykowanej instalacji elektrycznej w rejonie kablowania 149
3.6.11 Zasady sprawdzania instalacji elektrycznych [15.] 150
3.6.12 Lokalizacja rozmieszczenia aparatów łączeniowych i zabezpieczających w rozdzielniach elektrycznych 151
3.7 ZESTAWIENIE KOSZTÓW PROJEKTU 156
CZĘŚĆ IV 158
4.1 PODSUMOWANIE 158
4.2 WNIOSKI 161
4.3 LITERATURA 164
4.4 SPIS TABEL 165
4.5 SPIS RYSUNKÓW 166
4.6 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 168"
Wysłano dnia 16-10-2003 o godz. 14:08:26 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
· Więcej o Informatyka
· Napisane przez prace dyplomowe


Najczęściej czytana praca o Informatyka:
Bezprzewodowe sieci LAN

Oceny pracy
Wynik głosowania: 3
Głosów: 3


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved