Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Rola banku zrzeszającego w sektorze banków spółdzielczych na przykładzie banku S

Bankowość korina napisał "Tytuł pracy: ROLA BANKU ZRZESZAJĄCEGO W SEKTORZE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH NA PRZYKŁADZIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TORUNIU
Praca magisterska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Wstęp 1
I Geneza i przeobrażenia spółdzielczości bankowej w Polsce 3
1 Bankowość spółdzielcza 3
1 1 Rys historyczny funkcjonowania bankowości spółdzielczej 3
1 2 Specyfika banku spółdzielczego na tle innych banków 5
2 Spółdzielczość bankowa w Polsce po 1989r 9
2 1 Sytuacja ekonomiczna banków spółdzielczych na etapie przechodzenia do
gospodarki rynkowej 9
2 2 Procesy tworzenia niezależnych banków regionalnych 12
2 3 Restrukturyzacja banków spółdzielczych 15
3 Sytuacja prawna banków wchodzących w skład niezależnych zrzeszeń (1994-1998) 29

II Banki spółdzielcze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej 32
1 Perspektywy sektora banków spółdzielczych w Polsce 32
2 Działalność spółdzielczych grup bankowych w wybranych krajach Unii Europejskiej39

III Gospodarczy Bank Wielkopolski S A w Poznaniu i Spółdzielcza Grupa Bankowa 47
1 Podstawy prawne funkcjonowania Spółdzielczej Grupy Bankowej 47
2 Zrzeszenie regionalne banków spółdzielczych – GBW S A 60

IV Bank Spółdzielczy w Toruniu 64
1 Sytuacja ekonomiczno – finansowa banku wg stanu na 31 12 2002r 64
2 Determinanty rozwoju Banku Spółdzielczego w Toruniu 73
3 Korzyści wynikające z zrzeszenia się Banku Spółdzielczego w Toruniu z
Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S A w Poznaniu 76
Zakończenie 80
Bibliografia 81
Spis tabel i wykresów 83"
Wysłano dnia 22-11-2003 o godz. 11:45:51 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 2.33
Głosów: 3


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved