Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Walutowe transakcje terminowe

Ekonomia Anonymous napisał "Praca licencjacka. Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie

WSTĘP 3
Rozdział 1 TRANSAKCJE NA RYNKU WALUTOWYM 5
1.1. Przyczyny zawierania transakcji walutowych 5
1.2. Określenie rynku walutowego 7
1.3. Zasady funkcjonowania rynku walutowego 10
1.4. Rodzaje transakcji walutowych 12
1.5. Polski rynek walutowy 14
Rozdział 2 RYNEK TERMINOWY 17
2.1. Transakcje terminowe i daty ich rozliczania 17
2.2. Giełdowe kontrakty futures na waluty obce 18
2.3. Opcje walutowe 23
2.4. Kapitałowy swap walutowy 27
2.5. Referencyjne kursy rynku walutowego i stawki rynku pieniężnego 30
Rozdział 3 ZAWARCIE I ROZLICZENIE TRANSAKCJI WALUTOWYCH NA RYNKU TERMINOWYM 33
3.1. Zasady negocjowania i zawierania transakcji walutowych 33
3.2. Marża banku w transakcjach walutowych 35
3.3. Instrukcje płatnicze 37
3.4. Rozrachunki międzybankowe 38
3.5. Ramy prawne zawierania transakcji walutowych 41
Rozdział 4 ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W WALUTOWYCHTRANSAKCJACH TERMINOWYCH 46
4.1. Rodzaje ryzyka 46
4.2. Ustalenie ryzyka kursowego i pozycji poddanych ryzyku 48
4.3. Prognozowanie kursu 50
4.4. Zabezpieczenie naturalne 52
4.5. Wybranie strategii zabezpieczającej 54
ZAKOŃCZENIE 57
SPIS RYSUNKÓW I TABLIC 58
LITERATURA 59"
Wysłano dnia 09-12-2003 o godz. 11:33:45 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved