Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rachunkowość Anonymous napisał "Praca licencjacka, broniona w Warszawie w 2002 roku

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
ZAGADNIENIA OGÓLNE
1.1 Ogólna charakterystyka spółki z o.o.
1.2 Przyczyny założenia spółki z o.o.
1.3 Ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe dla utworzenia spółki z o.o.
1.3.1 Ograniczenia podmiotowe
1.3.2 Ograniczenia przedmiotowe
1.4 Przegląd czynności procesu tworzenia spółki z o.o.
1.5 Źródła regulacji prawnej

ROZDZIAŁ II
ETAPY TWORZENIA SPÓŁKI Z O.O.
2.1 Charakterystyka prawna procesu zakładania spółki z o.o.
2.2 Czynności przygotowawcze
2.3 Spółka z o.o. w organizacji
2.4 Odpowiedzialność spółki za czynności prawne podjęte przed jej rejestracją
2.5 Problematyka niedojścia spółki z o.o. do skutku

ROZDZIAŁ III
CZYNNOŚCI WYMAGANE DO POWSTANIA SPÓŁKI Z O.O.
3.1 Zawarcie umowy spółki z o.o.
3.1.1 Charakterystyka prawna umowy spółki z o.o.
3.1.2 Forma umowy spółki z o.o.
3.1.3 Treść umowy spółki z o.o.
3.1.3.1 Klasyfikacja postanowień umowy spółki z o.o.
3.1.3.2 Postanowienia obligatoryjne i fakultatywne
3.2 Wniesienie kapitału zakładowego
3.2.1 Charakterystyka i funkcje kapitału zakładowego
3.2.2 Wniesienie wkładów pieniężnych i niepieniężnych
3.2.3 Odpowiedzialność za niewniesienie lub/i nienależyte wniesienie wkładów
3.3 Ustanowienie organów spółki z o.o.
3.3.1 Charakterystyka prawna organów spółki
3.3.2 Zakazy powoływania pewnych osób do organów spółki z o.o.
3.3.3 Powołanie zarządu
3.3.4 Ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej
3.4 Zarejestrowanie spółki z o.o.
3.4.1 Charakterystyka prawna rejestru przedsiębiorstw
3.4.2 Wszczęcie i przebieg postępowania rejestrowego
3.4.3 Wpis do rejestru przedsiębiorstw
3.4.4 Skutki prawne wadliwego wpisu do rejestru przedsiębiorców

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA"
Wysłano dnia 25-02-2004 o godz. 10:04:03 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved