Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Restrukturyzacja zatrudnienia na przykładzie firmy X

ZZL Anonymous napisał "Praca magisterska
Wyższa Szkoła Zarządzania MArketingowego i Języków Obcych w Katowicach

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I
1. System przedsiębiorstw państwowych w Polsce
1.1. Miejsce przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 4
1.2. Zakres i funkcjonowanie sektora państwowego 6
2. Organizacja procesów personalnych w przedsiębiorstwie.
2.1. Modele organizacji zasobów ludzkich 9
2.2. Skala decyzji personalnych 11
2.3. Organizacja służby personalnej w praktyce 14
3. Adaptacja społeczno-zawodowa pracowników
3.1. Czynnik ludzki wyznacznikiem konkurencyjności 16
3.2. Rekrutacja i selekcja na wewnętrznym rynku pracy 21
3.3. Cele strategiczne w obszarze zatrudnienia
3.4. Wpływ zarządzania personelem na stabilność i elastyczność zatrudnienia. 33
4. Restrukturyzacja zatrudnienia
4.1. Istota i uwarunkowania restrukturyzacji zatrudnienia 36
4.2. Przesłanki restrukturyzacji zatrudnienia 37
4.3. Metody restrukturyzacji zatrudnienia 41
5. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa i rekonwersja zawodowa pracowników
5.1. Proces, formy i zakres rekonwersji zawodowej pracowników 45
5.2. Poszukiwanie potencjalnego zatrudnienia wewnątrz przedsiębiorstwa i poza nim 47
6. Prognostyczne i zapobiegawcze kierowanie zatrudnieniem i kompetencjami pracowników
6.1. Podstawowe założenia i sposoby wprowadzania PZKZK 50
6.2. Rodzaje zatrudnienia i proces tworzenia zawodów 53
6.3. PZKZK i procesy restrukturyzacji 56

ROZDZIAŁ II
Cel i zakres pracy 59

ROZDZAŁ III

1. PPUP Poczta Polska – historia i jej działalność 60
2. Diagnoza struktury i stanu zatrudnienia w okresie 1995-2002 r.
2.1. Schemat organizacyjny Rejonowego Urzędu Poczty w Sosnowcu 64
2.2. Analiza wykształcenia pracowników 66
2.3. Analiza struktury wiekowej zatrudnionych 74
3. Analiza zatrudnienia w poszczególnych działach przedsiębiorstwa
3.1. Zestawienie zatrudnienia z podziałem na stanowiska pracy 77
4. Ocena obecnego stanu i struktury zatrudnienia wraz z identyfikacją istniejących potrzeb 83
5. Perspektywy zatrudnienia w latach 2003-2006 90
PODSUMOWANIE 109
WYKAZ LITERATURY 110
SPIS TABEL 112
SPIS RYSUNKÓW 113
SPIS WYKRESÓW 114"
Wysłano dnia 08-03-2004 o godz. 12:39:42 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 5
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved