Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Zapotrzeb. na profilaktykę niedostosowania społ. wśród uczniów szkół średnich

Pedagogika radek napisał "praca magisterska
AKADEMIA MEDYCZNA LUBLIN
WYDZIAŁ PIELĘGNIARSKI


WSTĘP 6
I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA 8
1. NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE W LITERATURZE 8
1.1. Niedostosowanie społeczne – terminologia 8
1.2. Uwarunkowania niedostosowania społecznego 11
1.2.1. Uwarunkowania biologiczne niedostosowania społecznego 12
1.2.2. Uwarunkowania środowiskowe niedostosowania społecznego 13
1.3. Typologia niedostosowania społecznego 24
1.4. Przejawy niedostosowania społecznego 27
2. CHARAKTERYSTYKA OKRESU DOJRZEWANIA 29
2.1. Dojrzewanie biologiczne ( fizyczne, somatyczne ) 30
2.2. Dojrzewanie psychiczne 32
2.3. Dojrzewanie społeczne 35
3. MODELE PROFILAKTYKI 37
3.1. Edukacja w zakresie profilaktyki niedostosowania społecznego w rodzinie i w szkole 43
3.1.1. Edukacja w rodzinie 43
3.1.2. Edukacja w szkole 46
3.2. Model opieki medycznej w szkole 48
3.3. Rola magistra pielęgniarstwa w profilaktyce niedostosowania społecznego 51
II. CZĘŚĆ METODOLOGICZNA 53
4. METODOLOGICZNE ASPEKTY BADAŃ 53
4.1. Cel pracy i problemy badawcze 53
4.2. Metoda badawcza 54
4.3. Opis wybranej metody i uzasadnienie jej wyboru 57
4.4. Organizacja badań 58
III. CZĘŚĆ BADAWCZA 59
5. ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO 59
5.1. Charakterystyka osób badanych 59
5.2. Wiedza uczniów na temat niedostosowania społecznego 60
5.3. Samoocena zachowań własnych młodzieży 63
5.4. Opinia młodzieży o ich własnych rodzinach 73
5.5. Opinie uczniów na temat szkoły 78
5.6. Znaczenie środowisk rówieśniczych i subkultur dla młodzieży
szkolnej 90
5.7. Zapotrzebowanie badanej młodzieży na przedmiot - wychowanie zdrowotne - w ramach którego omawiano by problemy związane problemy związane ze zjawiskiem niedostosowania społecznego 95
IV. WNIOSKI 102
V. STRESZCZENIE 105
VI. BIBLIOGRAFIA 107
VII. ANEKS 111"
Wysłano dnia 16-03-2004 o godz. 14:47:35 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 3.33
Głosów: 3


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved