Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Odpowiedzialność skarbu państwa za szkody wyrządządzone przez funkcjonar. państw

Prawo radek napisał "praca magisterska
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
WYDZIAŁ PRAWA
ZAKŁAD PRAWA CYWILNEGO

WYKAZ SKRÓTÓW 4
WSTĘP 5

ROZDZIAŁ I PODMIOTOWY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 8
1. Pojęcie Skarbu Państwa oraz funkcjonariusza państwowego na gruncie k.c. i orzecznictwa Sądu Najwyższego
2. Pojęcie państwowych osób prawnych i funkcjonariusza samorządowego

ROZDZIAŁ II PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI NA GRUNCIE ART. 417 K.C 16
1. Wprowadzenie
2. Pojęcie czynu niedozwolonego
3. Przesłanki odpowiedzialności z art. 417 k.c.
3.1. Zachowanie się funkcjonariusza noszące znamiona winy
3.1.1. Bezprawność działania lub zaniechanie funkcjonariusza państwowego
3.1.2. Pojęcie winy bezimiennej
3.2. Szkoda wyrządzona przez funkcjonariusza przy wykonywaniu powierzonych mu czynności
3.2.1. Pojęcie szkody
3.2.2. Pojęcie „powierzonych czynności”
3.3. Związek przyczynowy między wyrządzoną szkodą a zachowaniem się funkcjonariusza

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓLNE PRZYPADKI ODPOWIEDZIALNOŚCI 39
1. Szkoda wyrządzona przez funkcjonariusza państwowego na skutek wydania orzeczenia lub zarządzenia
1.1. Przedmiotowy zakres odpowiedzialności
1.2. Podstawy odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariusza państwowego
2. Odpowiedzialność Skarbu Państwa na gruncie art. 419 k.c.

ROZDZIAŁ IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH 58
1. Odpowiedzialność solidarna Skarbu Państwa z komornikiem wg art. 769§2 k.p.c. .
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza za niesłuszne skazanie lub aresztowanie wg art. 552 k.p.k. .
3. Odpowiedzialność za decyzje administracyjne zgodnie z art. 160 i 215 k.p.a.

WNIOSKI KOŃCOWE 63
BIBLIOGRAFIA 66
WYKAZ AKTÓW NORMATYWNYCH 70
WYKAZ ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO 72"
Wysłano dnia 16-03-2004 o godz. 14:56:48 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 4.25
Głosów: 4


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved