Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Znaczenie działań promocyjnych w rozwoju produktu turystycznego Śląska

Turystyka mgr_Monique napisał "Praca magisterska: ZNACZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO ŚLĄSKA NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE (BYTOM) napisana w Katedrze Turystyki - GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (2004)WSTĘP

Rozdział I CHARAKTERYSTYKA RYNKU TURYSTYCZNEGO
1.1. Definicja rynku turystycznego
1.2. Istota i rodzaje produktów turystycznych
1.3. Marketing atrakcji turystycznych
1.3.1. Współczesne koncepcje zarządzania i marketingu atrakcji
1.3.2. Istota zarządzania atrakcjami
1.3.3. Atrakcja turystyczna jako produkt
1.3.4. Kształtowanie produktu
1.3.5. Segmenty rynku atrakcji turystycznych
1.3.6 Marketingowe zadania w zakresie atrakcji

Rozdział II DZIAŁANIA PROMOCYJNE I ICH ZNACZENIE DLA ZWIĘKSZENIA ATRAKCYJNOŚCI OBSZARU
2.1. Pojęcie, rola i struktura promocji
2.2. Reklama turystyczna
2.3. Propaganda turystyczna i promocja uzupełniająca
2.4. Sprzedaż osobista

Rozdział III TURYSTYCZNA ANALIZA OBSZARU
3.1. Położenie Bytomia
3.2. Historia Bytomia i słynni Bytomianie
3.3. Historia i działalność obiektów kulturalnych Bytomia
3.4. Wybrane obiekty architektoniczne o walorach historycznych i architektonicznych
3.5. Walory przyrodnicze
3.6. Infrastruktura społeczno – gospodarcza
3.7. Zagospodarowanie turystyczne – specjalistyczne w Bytomiu

Rozdział IV FORMY PROMOCJI BYTOMIA I JEGO ATRAKCJI
4.1. Działania władz miasta na rzecz promocji Bytomia
4.1.1. Promocja miasta
4.1.2. Działania podjęte w ramach ochrony środowiska przyrodniczego
4.1.3. Oferta kulturalna miasta
4.1.4. Ochrona obiektów zabytkowych
4.1.5. Ośrodki sportu i rekreacji
4.2. Działalność promocyjna ośrodków kultury w Bytomiu
4.3. Towarzystwa prowadzące działalność na rzecz promocji Bytomia

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

WYKAZ RYSUNKÓW

WYKAZ TABEL

WYKAZ ZDJĘĆ"
Wysłano dnia 13-05-2004 o godz. 12:53:54 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 4
Głosów: 4


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved