Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Stan ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce na tle Unii Europejskiej

Ubezpieczenia Anonymous napisał "magisterska
Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Wstęp
ROZDZIAŁ I. ROLA I ZNACZENIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
1. Pojęcie ubezpieczeń gospodarczych
2. Pojęcie ubezpieczeń komunikacyjnych i kategoria pojazdu mechanicznego
3. Ubezpieczenia komunikacyjne obowiązkowe i dobrowolne
4. Historyczny rozwój ubezpieczeń komunikacyjnych - jego powiązanie z rozwojem motoryzacji
ROZDZIAŁ II. POLSKI RYNEK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
1. Rozwój ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce
2. Źródła prawa z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych
3. Charakterystyka usług ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce
3.1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów
3.2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - System Zielonej Karty
ROZDZIAŁ III
RYNEK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ
1. Podstawy prawne rynku ubezpieczeń w ramach Unii Europejskiej
2. Zarys prawa ubezpieczeń komunikacyjnych w Unii Europejskiej
3. Dostosowanie polskiego prawa ubezpieczeń komunikacyjnych do regulacji prawnych Unii Europejskiej
ROZDZIAŁ IV. STAN UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH NA PRZESTRZENI 1998-2002 NA RYNKU POLSKIM I WYBRANYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH
1. Czynniki kształtujące rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce
2. Analiza wybranych pozycji technicznych rachunków wyników grup ubezpieczeń komunikacyjnych
2.1. Zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych oraz liczba zawartych polis z tytułu tego ubezpieczenia
2.2. Składka przypisana brutto z ubezpieczeń komunikacyjnych
2.3. Odszkodowania i świadczenia
2.4. Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe
2.5. Koszty działalności ubezpieczeniowej
2.6. Wskaźnik łączny z ubezpieczeń komunikacyjnych
2.7. Wynik techniczny z ubezpieczeń komunikacyjnych
3. Ubezpieczenia komunikacyjne po III kwartale 2003 r.
4. Polski rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w porównaniu z wybranymi krajami europejskimi - na podstawie analizy wybranych pozycji technicznych rachunków wyników
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów"
Wysłano dnia 08-10-2004 o godz. 16:03:12 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 4
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved