Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Budżet państwa jako podstawa polityki socjalnej

Rachunkowość Anonymous napisał "Praca magisterska obroniona w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach w roku 2001. Ma 97 stron.

WSTĘP

ROZDZIAŁ I Budżet państwa
1. Pojęcie budżetu państwa:
1.1. Definicja budżetu państwa
1.2. Zasady budżetu państwa
1.3. Funkcje budżetu państwa
2. Formy organizacyjne gospodarki budżetowej
3. Procedura budżetowa:
3.1. Opracowanie projektu budżetu państwa
3.2. Uchwalenie budżetu państwa
3.3. Wykonanie budżetu państwa
3.4. Kontrola budżetu państwa
4. Polityka budżetowa - cele społeczne

ROZDZIAŁ II Dochody budżetu państwa:
1. Przyczyny gromadzenia dochodów budżetu państwa
2. Rodzaje dochodów budżetu państwa:
2.1. Podatki:
2.1.1. obecny system podatkowy
2.1.2. rodzaje podatków
2.1.3. funkcje podatków
2.2. Dochody niepodatkowe
3. Dochody budżetu państwa w latach 1998 i 1999
3.1. Dochody budżetowe w 1999r. w stosunku do 1998r

ROZDZIAŁ III Wydatki budżetu państwa:
1. Istota wydatków budżetu państwa
2. Klasyfikacja wydatków budżetu państwa
3. Wydatki budżetu państwa w latach 1998 i 1999:
3.1. Wydatki w układzie funkcjonalnym:
3.1.1 Obsługa długu publicznego
3.1.2 Subwencje dla samorządu terytorialnego
3.1.3 Wydatki socjalne
3.1.4 Podstawowe funkcje państwa
3.1.5 Wydatki prorozwojowe
3.1.6 Rolnictwo
3.1.7 Ochrona zdrowia
3.1.8 Budownictwo mieszkaniowe
3.1.9 Pozostałe dotacje dla podmiotów gospodarczych
3.1.10 Pozostałe wydatki sfery budżetowej
4. Problem deficytu budżetowego

ROZDZIAŁ IV Świadczenia społeczne
1. Definicja świadczeń społecznych
2. Rodzaje świadczeń społecznych
3. Metody finansowania świadczeń społecznych
4. Pomoc społeczna
5. Ulgi podatkowe a świadczenia społeczne

ROZDZIAŁ V Fundusze celowe jako równie istotny element polityki socjalnej
1. Pojęcie funduszu celowego
2. Funkcje funduszy celowych
3. Rodzaje funduszy celowych
4. Analiza gospodarki finansowej funduszy w 1998 i 1999 r.
5. Zalety i wady funduszy celowych

ZAKOŃCZENIE
WYKAZ TABEL
WYKAZ WYKRESÓW I RYSUNKÓW
BIBLIOGRAFIA "
Wysłano dnia 10-06-2002 o godz. 16:37:16 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 2
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved