Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Koncepcje przeżyć estetycznych w polskiej myśli estetycznej

Pedagogika Anonymous napisał "Praca licencjacka obroniona na akademii pedagogicznej w Krakowie na ocene bdb.

SPIS TREŚCI

WSTĘP…………………………………………………………………………… 4
I. ROLA SZTUKI W ŻYCIU CZŁOWIEKA…………………………………. 6
1. Definicja sztuki…………………………………………………………….... 6
2. Funkcje sztuki……………………………………………………………….. 7
3. Społeczne funkcje sztuki według I. Wojnar……………………………….... 10
3.1. Sztuka jako uwznioślenie życia………………………………………... 10
3.2. Udział sztuki w tworzeniu materialnego środowiska………………….. 11
3.3. Sztuka jako „namiastka” życia………………………………………… 11
3.4. Sztuka jako sposób życia………………………………………………. 13
4. Rola sztuki według myślicieli i filozofów…………………………………… 13
5. Rola sztuki według S. Szumana……………………………………………… 16

II. KONCEPCJE PRZEŻYCIA ESTETYCZNEGO………………………… 17
1. Typy przeżyć estetycznych…………………………………………………. 17
1.1. Przeżycie estetyczne irracjonalne……………………………………... 17
1.2. Przeżycie estetyczne ekspresyjne………………… …………………... 18
1.3. Przeżycie estetyczne nawykowe………………………………………. 18
1.4. Przeżycie estetyczne rozumiejące …………………………………….. 19
1.5. Przeżycie estetyczne profesjonalne……………………………………. 20
1.6. Skupienie i marzenie u Tatarkiewicza……………………………….... 21
2. Teorie przeżycia estetycznego..……………………………………………... 21
2.1. Teorie przeżycia estetycznego w starożytności………………………... 22
2.2. Teoria doświadczenia………………………………………………….. 22
2.3. Biologiczno-fizjologiczna teoria przeżycia estetycznego……………… 24
2.4. Intelektualizm estetyczny………………………………………………. 26
2.5. Emocjonalizm estetyczny………………………………………………. 27 2.6. Teoria kontemplacji……………………………………………………. 28
2.7. Teoria naśladowania Karola Groosa……………………………………. 30
2.8. Teoria aktywnej natury przeżyć estetycznych, czyli teoria wczuwania... 31
2.9. Fenomenologiczna teoria przeżycia estetycznego……………………… 32
2.10. Koncepcja przeżycia estetycznego Dassoir’a…………………………. 33
2.11. Inne teorie przeżycia według Tatarkiewicza………………………….. 35

III. O WYCHOWANIU ESTETYCZNYM…………………………………… 37
1. Wychowawcza funkcja sztuki………………………………………………. 39
2. Wychowanie estetyczne – wychowanie przez sztukę………………………. 40
3. Wychowanie estetyczne w szkole…………………………………………... 45
4. Główne działy teorii wychowania estetycznego……………………………. 47

ZAKOŃCZENIE……………………………………………………………….... 50
BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………… 51
"
Wysłano dnia 26-10-2004 o godz. 12:21:09 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 3
Głosów: 2


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved