Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Analiza efektywności wybranych czterech technologii ocieplania budynków

Inne - techniczne radek napisał "Praca magisterska 97 stron
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
KATEDRA TECHNOLOGII, ORGANIZACJI I EKONOMIKI BUDOWNICTWA

SPIS TREŚCI

1. Przedmiot opracowania 5
1.1. Przedmiot i zakres opracowania 5
1.2. Cel opracowania 5
1.3. Dane przyjęte do analizy 5
1.4. Syntetyczne omówienie opracowania 6
2. Energooszczędność w budownictwie 7
2.1. Idea energooszczędności 7
2.2. Stan wiedzy w zakresie oszczędności energii cieplnej budynków w Polsce 12
2.2.1. Przyczyny wysokich kosztów ogrzewania budynków 12
2.2.2. Charakterystyka dawnych wymagań ochrony cieplnej budynków 15
2.2.3. Przyczyny wprowadzania nowych wymagań normowych ochrony cieplnej budynków 18
2.2.4. Geneza nowych wymagań 21
3. Termorenowacja w budownictwie 27
3.1. Wprowadzenie 27
3.2. Termorenowacja poprzez poprawę izolacyjności budynków 28
3.3. Termorenowacja jako ulepszanie właściwości cieplnych budynków przez wbudowanie helioaktywnej obudowy 29
3.4. Tendencje rozwoju systemów ociepleń ścian zewnętrznych budynków 31
4. Systemy ociepleń ścian zewnętrznych budynków 35
4.1. Opis systemu docieplenia budynku CERESIT (VWS) 35
4.1.1. Właściwości systemu CERESIT (VWS) 35
4.1.2. Materiały wchodzące w skład systemu CERESIT (VWS) 36
4.1.3. Dane charakterystyczne materiałów 36
4.1.4. Technologia wykonania docieplania 43
4.1.5. Koszt jednostkowy docieplenia CERESIT (VWS) 47
4.2. Opis systemu docieplenia ścian budynku BOLIX M1 48
4.2.1. Właściwości systemu BOLIX M1 48
4.2.2. Materiały wchodzące w skład systemu BOLIX M1. 48
4.2.3. Dane charakterystyczne materiałów 49
4.2.4. Technologia wykonania docieplenia 53
4.2.5. Koszt jednostkowy docieplenia BOLIX M1 56
4.3. Opis systemu docieplenia ścian budynku ATLAS ROKER 57
4.3.1. Właściwości systemu ATLAS ROKER 57
4.3.2. Materiały wchodzące w skład systemu ATLAS ROKER 57
4.3.3. Dane charakterystyczne materiałów 58
4.3.4. Technologia wykonania docieplenia 62
4.3.5. Koszt jednostkowy docieplenia ATLAS ROKER 66
4.4. Opis systemu docieplenia ścian budynku ATLAS STOPTER 66
4.4.1. Właściwości systemu ATLAS STOPTER 66
4.4.2. Materiały wchodzące w skład systemu ATLAS STOPTER 67
4.4.3. Dane charakterystyczne materiałów 67
4.4.4. Technologia wykonania docieplenia 71
4.4.5. Koszt jednostkowy docieplenia ATLAS STOPTER 75
5. Analiza efektywności ociepleń budynków 76
5.1. Wybór modelu geometrycznego 76
5.2. Model fizyczny przyjęty do analizy 77
5.3. Kryterium efektywności ocieplenia ściany 79
5.4. Analiza numeryczna efektywności metod dociepleń 81
5.4.1. Straty sezonowe energii cieplnej przez ścianę 81
5.4.2. Grubość warstwy ocieplenia ściany budynku 83
5.4.3. Koszty jednostkowe wykonania poszczególnych metod dociepleń 89
5.4.4. Efektywność ocieplenia ścian poszczególnych metod dociepleń 92
6. Zakończenie i wnioski 94
7. Bibliografia 96

"
Wysłano dnia 04-11-2004 o godz. 13:45:19 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 3.66
Głosów: 3


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved