Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Dzieje wychowania fizycznego w Polsce...

Pedagogika Anonymous napisał "Dzieje wychowania fizycznego w Polsce w świetle pisma "Wychowanie fizyczne i sport". Praca magisterska. Ma 122 strony.

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
ROZWÓJ CZASOPIŚMIENNICTWA PEDAGOGICZNEGO W POLSCE
1. Narodziny czasopism pedagogicznych
2. Czasopiśmiennictwo pedagogiczne w okresie zaborów
3. Czasopiśmiennictwo pedagogiczne w latach międzywojennych
4. Rozwój czasopiśmiennictwa pedagogicznego w Polsce po II wojnie światowej
5. Okres transformacji ustrojowej

ROZDZIAŁ II
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CZASOPISMA
WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT

ROZDZIAŁ III
ODZWIERCIEDLENIE DZIEJÓW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU NA ŁAMACH CZASOPISMA WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT W LATACH 1989 – 2000
1. Kierunki i ośrodki badań dziejów wychowania fizycznego i sportu w Polsce
2. Archiwa państwowe jako baza źródłowa do badań historii kultury fizycznej
3. Dzieje wychowania fizycznego i sportu na ziemiach polskich do 1918 roku
4. Polityka Prus i jej wpływ na rozwój kultury fizycznej w Polsce
5. Pierwsze kluby i stowarzyszenia sportowe w Rosji
6. Koncepcje, uwarunkowania i efekty instytucjonalnej działalności
w dziedzinie kultury fizycznej w Polsce w latach 1919-1939
7. Sport a Rada Europy
8. Sport w krajach Europy Środkowo - Wschodniej
9. Sport żydowski
10. Sto lat promocji zdrowia w Polsce
11. Początki piłki nożnej w Polsce
12. Ewolucja struktur organizacyjnych państwowego kierownictwa kultury fizycznej w Polsce
13. Parlament Polski Ludowej a kultura fizyczna w latach 1944-1991
14. Reforma studiów wychowania fizycznego w Polsce w latach 1969-1973
15. Struktura i przeobrażenia organizacji sportowych w Polsce
16. System upowszechniania sportu
17. Granice dopuszczalności uprawiania sportu w Polsce
18. Sport w środkach masowego przekazu
19. Kariery sportowe studentów w uczelniach wychowania fizycznego
20. Obiekty kultury fizycznej w Polsce
21. Szkoła a ewolucja systemu sportu szkolnego
22. Znaczenie sportu i sztuki w kształtowaniu osobowości człowieka
23. Stan nauk o kulturze fizycznej
24. Kształcenie kadr naukowych
25. Wychowanie fizyczne i sport w szkołach wyższych po 1989 roku
26. Naczelny Sąd Administracyjny, a kultura fizyczna
27. Słownik biograficzny wychowania fizycznego i sportu

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA"
Wysłano dnia 11-06-2002 o godz. 13:13:13 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved