Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Wzajemne kształtowanie się relacji stóp zwrotu portfela aktywów firm np. TPSA

Ekonomia Anonymous napisał "Magisterska
Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Wstęp 5

Rozdział I
Wybrane instrumenty rynku kapitałowego 7
1.1. Akcje 8
1.2. Instrumenty pochodne 13
1.2.1. Kontrakty terminowe futures 15
1.2.2. Opcje 22
1.2.3. Warranty jako odmiana opcji 29

Rozdział II
Akcje podstawowym instrumentem rynku kapitałowego 37
2.1. Analiza wskaźnikowa jako jeden z elementów analizy fundamentalnej 38
2.2. Wycena akcji 51
2.3. Teoria portfela 54
2.4. Model CAPM 57
2.5. Dochody z akcji 62
2.6. Ryzyko inwestowania w akcje 64

Rozdział III
Wycena instrumentów pochodnych 68
3.1. Wartość i elastyczność opcji 68
3.2. Strategie inwestowania na rynku opcyjnym i terminowym 73
3.3. Wycena opcji 75
3.4. Wycena kontraktów terminowych 81

Rozdział IV
Analiza porównawcza stóp zwrotu WIG-u 20 i akcji Telekomunikacji Polskiej
S. A. 83
4.1. Porównanie kształtowania się stóp zwrotu dwóch portfeli akcji 83

Rozdział V
Kształtowanie się stóp zwrotu z instrumentów pochodnych na WIG 20
i Telekomunikację Polską S. A. 93
5.1. Stopy zwrotu z kontraktów terminowych na WIG 20 a stopa zwrotu
z instrumentu bazowego 93
5.2. Zależność między kształtowaniem się stóp zwrotu między akcjami Telekomunikacji Polskiej S.A. a warrantami na jej akcje 97

Zakończenie 103
Spis literatury 106
Spis tabel i rysunków 108"
Wysłano dnia 12-11-2004 o godz. 13:09:34 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved