Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Etapy wdrażania systemu zarzadzania jakością w firmie XXX

Zarządzanie Anonymous napisał "Praca kończąca studium podyplomowe Uniwersytetu Łódxkiego.

1. Wstęp 2
1.1 Cel pracy 2
1.2 Prezentacja firmy XXX 2
1.2.1 Przeszłość 2
1.2.2 Teraźniejszość 3
1.2.3 Przyszłość 6
2. Etapy wdrażania Systemu Zarządzania Jakością 8
2.1 ETAP PIERWSZY – Podjęcie decyzji przez najwyższe kierownictwo 8
2.2 ETAP DRUGI – Skompletowanie norm ISO serii 9000:2000 12
2.3 ETAP TRZECI – Wybór firmy doradczo – konsultingowej 14
2.4 ETAP CZWARTY – Wybór pełnomocnika do spraw jakości oraz zespołu wdrożeniowego 19
2.5 ETAP PIĄTY – Ustanowienie polityki oraz celów dotyczących jakości 20
2.5.1 Polityka jakości 20
2.5.2 Plan jakości 21
2.6 ETAP SZÓSTY – Szkolenia 22
2.7 ETAP SIÓDMY – Sprawdzenie stanu rzeczywistego 23
2.7.1 Audit wstępny 23
2.7.2 Harmonogram prac 24
2.8 ETAP ÓSMY – Identyfikacja procesów 24
2.9 ETAP DZIEWIĄTY – Opracowanie dokumentacji systemowej 28
2.9.1 Polityka jakości i cele dotyczące jakości 30
2.9.2 Księga jakości 30
2.9.3 Udokumentowane procedury 31
2.9.4 Instrukcje robocze 32
2.9.5 Formularze 32
2.9.6 Zapisy 32
2.9.7 Nadzór nad dokumentacją 33
2.10 ETAP DZIESIĄTY – Przeprowadzenie auditów wewnętrznych 34
2.11 ETAP JEDENASTY – Procedura certyfikacyjna 34
2.11.1 Wniosek o certyfikację 34
2.11.2 Kalkulacja kosztów i umowa o certyfikację SZJ 35
2.11.3 Harmonogram certyfikacji 35
2.11.4 Przegląd dokumentacji SZJ 35
2.11.5 Audit certyfikacyjny SZJ 35
2.11.6 Raport z auditu 36
2.11.7 Zatwierdzenie SZJ 36
2.11.8 Nadzór nad SZJ 36
2.11.9 Odnowienie certyfikatu jakości 36
3. Podsumowanie 37
Spis rysunków i tabel 38

"
Wysłano dnia 12-06-2002 o godz. 14:38:55 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 2
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved