Menu
Szukaj


Starsze prace
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17807
Podobne serwisy
Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Ekonomia Anonymous napisał "Praca licencjacka, Wyższa Uczelnia Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach broniona w 2004,82 str.

Wstęp
Rozdział I Wprowadzenie do problematyki analizy finansowej
1.1 Istota, przedmiotu i zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa
1.2 Rodzajeanaliz
1.3 Źródła informacji do oceny finansowej
1.3.1 Rachunek zysków i strat
1.3.2 Bilans
1.3.3 Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
Rozdział II Analizy wskaźnikowa jako metoda oceny działalności przedsiębiorstwa
2.1 Wstępna analiza bilansu
2.2 Wstępna analiza rachunku wyników
2.3 Zasady analizy wskaźnikowej
2.3.1 Wskaźniki płynności
2.3.2 Wskaźniki zadłużenia i obsługi długu
2.3.3 Wskaźniki efektywności (wykorzystania) aktywów
2.3.4 Wskaźniki rentowności
2.3.5 Wskaźniki wartości rynkowej
Rozdział III Ocena kondycji finansowej KGHM S.A.
3.1 Charakterystyka działalności KGHM S.A.
3.1.1 Zasoby ludzkie
3.1.2 Struktura organizacyjna
3.1.3 Przedmiot działalności Spółki
3.1.4 Rynki zbytu
3.2 Wstępna analiza sprawozdań finansowych KGHM S.A. za lata2000 – 2002
3.2.1 Analiza dynamiki i struktury aktywów
3.2.2 Analiza dynamiki i struktury pasywów
3.2.3 Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat
3.2.4 Analiza sprawozdania z przepływów środków pieniężnych
3.3 Analiza wskaźnikowa KGHM S.A.
3.3.1 Wskaźnikowa ocena płynności finansowej
3.3.2 Wskaźnikowa ocena zadłużenia i obsługi długu
3.3.3 Wskaźnikowa ocena efektywności aktywów
3.3.4 Wskaźnikowa ocena rentowności
3.3.5. Wskaźnikowa ocena wartości rynkowej
3.4 Ogólna ocena przedsiębiorstwa
Zakończe
Streszczenie po angielsku
Spis rysunków
Spis tabel
Załączniki
Bibliografia"
Wysłano dnia 25-11-2004 o godz. 10:25:17 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 4
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved