Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Ubezpieczenia komunikacyjne na przykładzie PZU S.A. w Kielcach

Ubezpieczenia Anonymous napisał "Praca licencjacka obroniona na Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach w roku 2000. Ma 40 stron.

Wstęp

Rozdział I. Potrzeba prowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i dobrowolnego ubezpieczenia autocasco

Rozdział II. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
1. Rys historyczny ubezpieczeń komunikacyjnych
2. Charakterystyka ubezpieczeń obowiązkowych
3. Istota ubezpieczenia OC kierowców
4. Spełnienie obowiązku ubezpieczenia
5. Zakres ochrony ubezpieczeniowej
6. Zawarcie umowy ubezpieczenia, powstanie i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
7. Podstawowe prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia
8. Cel i zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Rozdział III. Dobrowolne ubezpieczenie autocasco
1. Istota i przedmiot ubezpieczenia AC
2. Pojęcie szkody w ubezpieczeniu AC
3. Szkody wyrównywane ubezpieczeniem AC
4. Zawarcie umowy ubezpieczenia AC
5. Suma ubezpieczenia i jej znaczenie
6. Składka ubezpieczeniowa
7. Ustalenie i wypłata odszkodowań

Rozdział IV. Analiza ubezpieczeń AC i OC w latach 1996-98 na przykładzie PZU S.A. w Kielcach
1. Liczba pojazdów ciężarowych i osobowych zarejestrowanych w Kielcach i województwie w latach 1996-98
2. Szkodowość na terenie miasta Kilce i województwa oraz ilość wypłacanych z tego tytułu odszkodowań w Pierwszym Inspektoracie PZU S.A. w Kielcach
3. Struktura składek ubezpieczeń komunikacyjnych w Pierwszym Inspektoracie PZU S.A. w Kielcach w latach 1996-98
4. Dochodowość ubezpieczeń komunikacyjnych – rentowność zakładów ubezpieczeniowych

Podsumowania i wnioski

Bibliografia

Wykaz tablic i wykresów
"
Wysłano dnia 14-06-2002 o godz. 17:17:14 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 1
Głosów: 3


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved