Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Komputerowe systemy FK w rachunkowości na przykładzie programu FK firmy Matrix

Rachunkowość Ewik napisał "Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Kielcach /dzis Umiejetnosci/
Kierunek: Finanse i Bankowość
Specjalność: rachunkowość
OBRONA sierpien 2002

pelny temat:
KOMPUTEROWE SYSTEMY
FINANSOWO-KSIĘGOWE
W RACHUNKOWOŚCI NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ FIRMY MATRIX.PL®WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I. ISTOTA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W RACHUNKOWOŚCI. 6
1. SYSTEM INFORMACYJNY JAKO PODSTAWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. 6
1.1. System informacyjny. 6
1.2. Funkcje systemu informacyjnego 10
1.3. Pożądane cechy systemu informacyjnego 11
1.4. Systemy informatyczne 11
2. POTRZEBA TWORZENIA SYSTEM INFORMATYCZNYCH W RACHUNKOWOŚCI. 14
3. RACHUNKOWOŚĆ JAKO ZŁOŻONY SYSTEM INFORMATYCZNY. 15
3.1. Cele rachunkowości jako system: 19
3.2. Wady i zalety rachunkowości informatycznej. 20
4. STRUKTURA SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI. 21
5. DZIEDZINY RACHUNKOWOŚCI PODLEGAJĄCE INFORMATYZACJI. 26
ROZDZIAŁ II. ASPEKTY FORMALNO-PRAWNE ZASTOSOWAŃ KSIĘGOWOŚCI KOMPUTEROWEJ. 31
1. KOMPUTERYZACJA PRAC KSIĘGOWYCH. 31
2. WYMOGI STAWIANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI PROGRAMOM KOMPUTEROWYM. 32
2.1. Dopuszczenie systemu finansowo-księgowego do eksploatacji 37
2.2. Zmiany w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych 38
2.3. Aktualizacja zakładowego planu kont 39
2.4. Zasady ochrony danych, programów i sprzętu 40
3. BEZPIECZEŃSTWO I METODY OCHRONY DANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. 43
3.1. Rodzaje zagrożeń systemów informatycznych 43
3.2. Prawna ochrona danych i zabezpieczanie zasobów. 46
4. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWO I SYSTEM OCHRONY INFORMATYCZNEGO SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI. 52
ROZDZIAŁ III. WDRAŻANIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAKTYCE. 54
1. KRYTERIA WYBORU I ATESTACJA OPROGRAMOWANIA W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE. 54
1.1. Praktyczne wskazówki w dotyczące wyboru systemu FK. 54
1.2. Pożądane cechy i funkcje dobrego systemu FK. 56
2. AUDYT I ATESTACJA OPROGRAMOWANIA. 58
2.1. Audyt oprogramowania. 59
2.2. Atestacja oprogramowania. 60
2.3. Przedmiot atestacji. 60
2.4. Kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym. 61
3. OCENA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU FK. 62
4. WDRAŻANIE SYSTEMÓW UŻYTKOWYCH. 65
ROZDZIAŁ IV. PREZENTACJA OPROGRAMOWANIA FK FIRMY MATRIX. PL 67
PRZEDSTAWIENIE FIRMY I JEJ REFERENCJI. 67
2. ZGODNOŚĆ PROGRAMU FK ZE ZNOWELIZOWANĄ USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI. 70
2.1. Zakres stosowania i dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w FK. 70
2.2. Księgi rachunkowe i ich wydruk, dziennik. 72
2.3. Zbiory kont syntetycznych i analitycznych, zestawienie obrotów i sald, inwentarz, dowody źródłowe. 74
2.4. Treść dowodu księgowego, sprawdzalność ksiąg, ochrona danych. 75
3. APLIKACJA WYBRANEGO SYSTEMU SYMFONIA FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ FIRMY MATRIX. PL. 77
3.1. Przeznaczenie programu. 77
3.2. Środowisko programu FK. 78
3.3. Struktura sytemu FK. 80
3. 4. Podstawowe funkcje programu. 82
4. WALORY MERYTORYCZNO-TECHNICZNE PROGRAMU. 84
ZAKOŃCZENIE 89
SPIS RYSUNKÓW. 91
SPIS TABEL. 91
LITERATURA. 9


"
Wysłano dnia 23-12-2004 o godz. 16:37:52 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 3.8
Głosów: 5


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved