Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Rola i zadania adm. arch.-bud. w procesie inwest. na przykładzie działalności...

Administracja Anonymous napisał "Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w .....
praca licencjacka, ocena bdb

SPIS TREŚCI

Wstęp 4

1. Proces inwestycyjny – ogólna charakterystyka 6
1.1. Pojęcie procesu inwestycyjnego 6
1.2. Struktura oraz cykl procesu inwestycyjnego 7
1.2.1. Faza wstępna 7
1.2.2. Faza przygotowawcza 12
1.2.3. Faza realizacji robót budowlano-montażowych 19
1.2.4. Faza zarządzania obiektem 26
1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 27

2. Podstawowe uregulowania prawne dotyczące procesu inwestycyjnego 31
2.1. Uwagi wstępne 31
2.2. Ustawa Prawo Budowlane 31
2.3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 45
2.3.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 47
2.3.2. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy 50
2.4. Inne regulacje prawne 52

3. Organy administracji publicznej jako uczestnicy procesu inwestycyjnego 55
3.1. Uwagi wstępne 55
3.2. Zadania i kompetencje organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego 55
3.2.1. Zadania i kompetencje organów nadzoru budowlanego 59
3.2.2. Zadania i kompetencje organów administracji
architektoniczno-budowlanej 63

4. Analiza i ocena działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej Starostwa Powiatowego w XXX 65
4.1. Uwagi wstępne 65
4.2. Ogólna charakterystyka oraz zakres obowiązków Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji 66
4.3. Działalność w latach 1999-2003 – ilościowa charakterystyka ruchu budowlanego 68
4.4. Przykładowa procedura z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej 73
4.5. Ocena działalności oraz prawidłowości stosowania przepisów Prawa Budowlanego oraz KPA w postępowaniach prowadzonych przez Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 76

Zakończenie 78

Streszczenie 79

Summary 81

Bibliografia 83

Spis rysunków oraz tabel 85

Spis załączników 86

"
Wysłano dnia 29-12-2004 o godz. 12:46:06 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 3
Głosów: 2


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved